Strona główna 0_Slider Pamiętasz dyrektora? Wypełnij ankietę!

Pamiętasz dyrektora? Wypełnij ankietę!

0

Cieszącemu się autorytetem i sympatią nauczycieli, uczniów i rodziców, wieloletniemu dyrektorowi II LO w Świdnicy Zenonowi Michalczykowi we wrześniu zostanie wręczony tytuł „Zasłużony dla Miasta Świdnica”. W związku z planowaną uroczystością Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, poświęconej Dyrektorowi.

Zenon Michalczyk

Uroczystość wręczenia byłemu dyrektorowi szkoły Zenonowi Michalczykowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnica” zaplanowana została na 29 września na godz. 16.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, ul. Równa 11. W związku z wydarzeniem Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO zaprasza wszystkich absolwentów, byłych i obecnych pracowników tej szkoły, aby zechcieli swoją obecnością uświetnić uroczystość.

Organizatorzy zachęcają: Drodzy Absolwenci, Nauczyciele oraz Sympatycy II Liceum Ogólnokształcącego (Zespołu Szkół Ogólnokształcących) w Świdnicy. Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Dyrektora Michalczyka, której wyniki przedstawimy w trakcie uroczystości 29 września.

ANKIETA. KLIKNIJ!

Propozycję wyróżnienia długoletniego dyrektora szkoły złożyło Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Świdnica” został przyznany Zenonowi Michalczykowi przez Radę Miejską Świdnicy podczas sesji 31 marca.

„Zenon Michalczyk po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego i otrzymaniu tytułu magistra biologii rozpoczął pracę jako nauczyciel w II LO w Świdnicy. Od 1 stycznia 1967 roku pełnił funkcję dyrektora tej placówki, a od 1 września 1977 roku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ponieważ z jego inicjatywy zostały połączone w jeden zespół II LO i Liceum dla Pracujących. Pedagog był dyrektorem tej placówki do przejścia na emeryturę, czyli do 31 grudnia 1990 roku. Nie rozstał się jednak ze szkołą i miastem, ponieważ do 31 grudnia 1999 roku pracował w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel biologii w II LO i w Liceum dla Dorosłych. Wtedy pełnił także funkcję Radnego Rady Miasta Świdnicy w kadencji 1994-1998.

W czasie pracy dyrektora Zenona Michalczyka szkoła przeżywała okres swojej świetności, co zaowocowało tym, że II LO do dziś jest liderem w świdnickiej oświacie. Sam nauczyciel cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią tak wśród nauczycieli, jak uczniów i ich rodziców. Zawsze uśmiechnięty i otwarty, w kontaktach międzyludzkich dysponował czasem dla młodzieży czy nauczycieli, wysłuchiwał informacji o problemach i z niezwykłym taktem je rozwiązywał.

Był człowiekiem dobrego kompromisu, potrafił w trudnych chwilach tak dla szkoły, jak i kraju łagodzić napięcia i niepotrzebne emocje. Nawet trudne lata w historii ojczyzny nie zakłóciły pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Obowiązki dyrektora, nauczyciela i pedagoga lubianego i szanowanego przez uczniów, nauczycieli czy mieszkańców Świdnicy łączył z licznymi funkcjami społecznymi. Za wybitną działalność zawodową i społeczną Zenon Michalczyk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i najwyższym odznaczeniem resortowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zenon Michalczyk był i nadal jest bardzo emocjonalnie związany ze Świdnicą. Kiedy musiał zmienić miejsce zamieszkania i przenieść się do Kielc, bardzo nad tym ubolewał. Swojemu przywiązaniu do miasta daje wyraz między innymi uczestnictwem w kolejnych zjazdach absolwentów II LO, na których jest honorowym gościem, a jego przemówienia oklaskiwane są na stojąco.” /www.lo2.swidnica.pl/

Poprzedni artykułŚwidnickie dyktando po raz dwunasty. Ruszyły zapisy
Następny artykułJubileuszowe Dni Fotografii z ciekawymi wystawami i spotkaniami