Strona główna 0_Slider Czwarty Bieg na Wieżę w szczytnym celu

Czwarty Bieg na Wieżę w szczytnym celu

0

Już po raz czwarty Księstwo Świdnicko-Jaworskie zaprasza biegaczy na wyjątkową imprezę jaką jest Świdnicki Bieg na Wieżę Ratuszową. W tym roku w organizację biegu włączyło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha, dzięki czemu 150 uczestników otrzyma pamiątkowa koszulkę i medal na mecie. W trakcie imprezy zostanie przeprowadzona zbiórka krwi.

Bieg polega na pokonaniu pętli w okół Rynku, a następnie na wbiegnięciu po 222 schodach na taras widokowy wieży ratuszowej w Świdnicy. Impreza odbędzie się 16 września. Zapisy w dniu imprezy od godz. 10.00 obok Informacji Turystycznej, a start biegu w samo południe. Limit zawodników i pakietów – 150. Udział jest tradycyjnie bezpłatny. Współorganizatorami są Świdnicki Klub Biegacza Hermes oraz Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Regulamin IV Świdnickiego Biegu na Wieżę Ratuszową „Wejdź w Krwioobieg”

Akcja biegowa zorganizowana w ramach realizacji Programu Polityki Zdrowotnej „Samowystarczalność Rzeczypospolitej Polskiej w Krew i jej składniki na lata 2015 – 2020.”

I CHARAKTER, CEL i IDEA BIEGU:
1. Udział w imprezie jest bezpłatny.
2. Głównym celem imprezy jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa poprzez event biegowy oraz popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku.
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży ratuszowej.
4. Aktywizacja lokalnej społeczności we wspólną szlachetną idee.
5. Powiększenie liczby aktywnych Krwiodawców.
6. Edukowanie poprzez zabawę.

II ORGANIZATORZY:
1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie;”
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

III TERMIN, MIEJSCE BIEGU:
1. Bieg odbędzie się 16 września 2017r. ,
2. Bieg na czas, zawodnicy pokonają 1 pętlę wokół świdnickiego rynku, a następnie wbiegną na Świdnicką Wieżę Ratuszową pokonując 222 schody.
3. Start zawodników co pół minuty.
4. Start biegu o godz. 12.00. Planowane zakończenie imprezy około godz. 14.00

IV ZGŁOSZENIA:
Zapisy w dniu zawodów w godz. 10.00 – 11.30
Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w którym znajdować będzie się nr startowy i koszulka okolicznościowa.
Biuro zawodów mieścić się będzie w świdnickim Rynku obok punktu Informacji Turystycznej.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
Maksymalna liczba osób mogących wziąć udział w biegu – 150

V PROGRAM IMPREZY:
10:00 – 11.30 – zapisy w Biurze Zawodów;
11:00 – 15.00 – akcja pobierania krwi w ambulansie w Rynku;
12:00 – 13.30 – start biegu;
13.30 – 14.00 – zakończenie biegu, dekoracja;
15.00 – losowanie nagród wśród Krwiodawców, którzy w tym dniu oddali krew.

VI KLASYFIKACJE:
1. Prowadzona będzie klasyfikacja :
– generalna mężczyzn,
– generalna kobiet,
2. Zawodnicy startują pojedynczo na sygnał dźwiękowy i gest sędziego startowego.
3. Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej.
4. Każdy uczestnik po skończonym biegu otrzyma pamiątkowy medal

VII UCZESTNICTWO
Uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów, obok Informacji Turystycznej) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
Spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Podczas zapisów zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamości wiek.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.
Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
W biegu głównym udział wziąć osoby , które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie podczas zapisów okazać będą musiały zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

/Źródło LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie/