Strona główna Wydarzenia Strzegom Ruszył Budżet Obywatelski w Strzegomiu

Ruszył Budżet Obywatelski w Strzegomiu

0

Od 7 sierpnia można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na rok 2018. W zeszłym roku wśród zwycięskich zadań znalazły się chociażby – remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta oraz modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu.

Na formularzu zgłoszeniowym musi widnieć co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 22 czerwca 2017 r. mieli ukończony szesnasty rok życia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.strzegom.pl w zakładce „Budżet Obywatelski 2018” oraz Punkcie Konsultacyjnym, mieszczącym się w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób. W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa, nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.
Wypełnione formularze należy składać w terminie od 7 sierpnia do 11 września 2017 r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.

Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Przypomnijmy, że wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł, zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Poprzedni artykułNowoczesne brzmienia nad Zalewem Witoszówka [KONKURS]
Następny artykułPolicja przypomina o bezpieczeństwie podczas prac polowych