Strona główna 112 Policja przypomina o bezpieczeństwie podczas prac polowych

Policja przypomina o bezpieczeństwie podczas prac polowych

0

Prace w gospodarstwie to ciężkie i często niebezpieczne zajęcia, do których używa się narzędzi i maszyn, nie zawsze w pełni sprawnych technicznie. W pracach polowych często rodzicom pomagają dzieci, które mogą być narażone na duże niebezpieczeństwo oraz wypadki.

Zdarza się często, że do prac rolniczych angażowane są dzieci i osoby w podeszłym wieku. To może powodować wiele niebezpiecznych sytuacji czy też wypadków, których przyczyną jest brak wyobraźni, doświadczenia oraz fakt, że dzieci nie potrafią właściwie ocenić niebezpieczeństwa oraz przewidzieć skutków takich poczynań.

Jak uniknąć zagrożeń?
Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych,
Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych,
Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych,
Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka,
W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby się bawić. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze,
Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej,
Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły,
Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci,
Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach,
Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach,
W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili.

/KPP Świdnica/

Poprzedni artykułRuszył Budżet Obywatelski w Strzegomiu
Następny artykuł25-latek uciekał przed policją