Strona główna Wydarzenia Świebodzice Przetarg na rewitalizację ul. Słowackiego

Przetarg na rewitalizację ul. Słowackiego

0

Gmina Świebodzice ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy na rewitalizację ulicy Juliusza Słowackiego wraz z otoczeniem oraz przebudowę sieci kanalizacji w rejonie ul. Słowackiego i Kopernika. Zadanie wpisane jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025.
Pierwsza część zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i podwórek, z wyeksponowaniem starych bruków i utworzeniem terenów zielonych. Powstanie kącik rekreacyjny dla dzieci. W skład zadania wchodzi także przebudowa schodów bramy miejskiej, renowacja starej studni i pompy, muru kościelnego i historycznych murów ceglanych. Powstanie nowe oświetlenie. W ramach prac mają także zniknąć szpecące komórki.
Drugim zadaniem wchodzącym w skład zamówienia jest m.in. przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i likwidacja osadników ścieków.

Wykonawca ma na to czas do końca listopada 2017 roku. Oferty można składać do 11 lipca, do godz. 10.00.

/Agnieszka Bielawska, rzecznik prasowy UM w Świebodzicach/

Zdjęcie: prontscreen – www.google.pl/maps/