Strona główna 0_Slider Ulica Przyjaźni do remontu

Ulica Przyjaźni do remontu

5

Na przełomie kwietnia i maja rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Przyjaźni.  Zadanie za kwotę ponad 2 milionów złotych realizować będzie lokalna firma – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. Inwestycja ta dofinansowana zostanie z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Świdnicy przyznano ponad 1 mln 200 tys. złotych – informuje Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy.

Roboty budowlane obejmą przebudowę ulicy Przyjaźni wraz z przylegającymi skrzyżowaniami z ulicami Łąkową, Zieloną i Śląską, w tym m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, budowę i przebudowę chodników, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę ścieżki rowerowej i zatok autobusowych, montaż wiaty autobusowej, remont nawierzchni jezdni, gzymsów i barier na moście, remont nawierzchni ulicy pod wiaduktem kolejowym, budowę muru oporowego, budowę murków żelbetowych w miejscu likwidowanych bram, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umocnienie skarp oraz rekultywację terenu.  Zgodnie z umową przebudowa powinna zakończyć się do 31 października tego roku.

/UM w Świdnicy, opr. red./
Zdjęcie UM w Świdnicy