Strona główna Sport Lekkoatletyka Początek maja z Biegiem Goplany

Początek maja z Biegiem Goplany

0

Na poniedziałek, 1 maja zaplanowano dziewiątą edycję Biegu Goplany. Impreza organizowana przez Klub Biegacza Hermes Świdnica wchodzi w skład Świdnickiego Turnieju Biegowego 2017. Patronat nad całym wydarzeniem objęła Swidnica24.pl.

Poniedziałkowa impreza wystartuje punktualnie w samo południe nad Zalewem Witoszówka. Zapisy elektroniczne prowadzone są na stronie datasport.pl.

ŚWIDNICKI TURNIEJ BIEGOWY 2017

REGULAMIN
IX Bieg Goplany (Świdnica, 1 maja 2017 roku)

I. CEL ZAWODÓW
1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i łatwej formy rekreacji ruchowej.
2.Promocja terenów rekreacyjnych znajdujących się w obrębie Świdnicy i powiatu świdnickiego.
3.Przybliżenie wszystkim uczestnikom biegu nowopowstałego obiektu Bosmanatu OSIR i jego funkcjonalności w celach przeprowadzania różnorakich imprez rekreacyjno-sportowych.

II. ORGANIZATOR
1.Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”

III. PARTNERZY
1. Gmina Miasto Świdnica
2. Starostwo Powiatowe w Świdnicy
3. Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
4.”Biegowa Świdnica”

IV. PATRONAT MEDIALNY
1. Portal Swidnica24.pl
2. Redakcja Region Fakty

V. TERMIN I MIEJSCE, SPECYFIKACJA TRASY, KONTAKT Z ORGANIZATOREM
– Termin zawodów: 1 maja 2017 roku (poniedziałek)
– Lokalizacja biura zawodów: Świdnica, Zalew „Witoszówka”,Bosmanat OSIR (ul. Polna Droga)
– Zapisy do udziału w biegu, do dnia 28 kwietnia (piątek), będą prowadzone na portalu internetowym www.datasport.pl, oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów w godz. 9:00-11:30.
– Rozpoczęcie biegu głównego: godz. 12:00
– Zakończenie biegu głównego: godz. 12:40, limit czasu dla uczestników wynosi 40 minut
– Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców: godz. 13:15-14:00 w obrębie Bosmanatu OSIR
– Miejsce startu/mety biegu głównego: teren przy Bosmanacie OSIR
– Dystans biegu dla kobiet i mężczyzn wynosi ok. 5,5km (bieg na dwóch różnych pętlach)

Charakterystyka trasy: trasa posiada urozmaicony profil (podbiegi, zbiegi) i przebiega w większości ciągami pieszo-rowerowymi o zróżnicowanym podłożu: ścieżki szutrowe, chodniki z betonu i kostki betonowej. Przebieg trasy zostanie oznakowany przy pomocy taśmy drogowej koloru biało-czerwonego. Dodatkowo zostanie zastosowane oznakowanie dystansu co 1 kilometr.
KONTAKT: Radosław Światowy, tel. 606-358-565, e-mail: [email protected]
Anna Jaworska, tel. 696-740-674, Facebook: www.facebook.com/Hermesswidnica

VI. UCZESTNICTWO W BIEGU GŁÓWNYM
1. W Biegu Goplany prawo startu mają osoby pełnoletnie (za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 1.05.2017r.). Uczestnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć udział w biegu za zgodą pisemną rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów
(także w przypadku zgłoszeń elektronicznych) w dniu zawodów w godz. 9:00-11:30.
3. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność (podpisują oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów), stąd też wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. W dniu biegu w godz. 9:00-14:00 zawodnikom zostanie zapewniona możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w pomieszczeniu (na własną odpowiedzialność), a w miarę możliwości i zasobów obiektu także z szatni i zaplecza sanitarnego.

VII. PROWADZENIE ZAPISÓW (REJESTRACJA), WARUNKI ZGŁOSZENIA, OPŁATY
1.Zapisy elektroniczne do biegu (do dnia 28 kwietnia) prowadzone będą za pośrednictwem portalu internetowego: www.datasport.pl.
2. Zapisy do biegu w dniu zawodów prowadzone będą w Biurze Zawodów w godzinach: 9:00-11:30.
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez zawodnika formularza zapisu internetowego i uiszczenie przelewem lub przekazem pocztowym opłaty startowej w wysokości:
15,00 zł- wpłata do dnia 30 kwietnia
25,00 zł- wpłata w dniu biegu, w Biurze Zawodów
Należną kwotę opłaty startowej, wpisując w tytule imię i nazwisko zawodnika/zawodników,
oraz dopiskiem “Bieg Goplany” można wpłacać na poniższy numer konta:

Multi Bank: 80 1140 2017 0000 4902 1305 5552
Świdnicki Klub Biegacza “Hermes”
ul. Saperów 21a/22, 58-100 Świdnica

4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

PAKIET STARTOWY: numer startowy, pomiar czasu, woda mineralna na trasie i po biegu, posiłek regeneracyjny po biegu, medal pamiątkowy- gwarantowany dla 100 pierwszych osób zgłoszonych (tzn. zarejestrowanych i opłaconych), pozostałe osoby medale otrzymają w późniejszym terminie.

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.Klasyfikacja generalna kobiet (OPEN K)
2.Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet:
* GAZELA (od 16 do 30 lat)
* CHAMPIONKA (od 31 do 40 lat)
* TYTANKA (41 lat i więcej)

3. Klasyfikacja generalna mężczyzn (OPEN M)
4. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn
* HEROS (od 16 do 30 lat)
* CHAMPION (od 31 do 45 lat)
* TYTAN (od 46 do 59 lat)
* NIESTRUDZENI (60 lat i więcej)

*Nagrody za zajęcie miejsca I-III w klas. generalnych: puchar, nagroda rzeczowa
*Nagrody za zajęcie miejsca I-III w klas. wiekowych: dyplom lub statuetka, nagroda rzeczowa

UWAGA Nagrody nie dublują się. Osoba, która została nagrodzona w klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody w swojej klasyfikacji wiekowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
IX Bieg Goplany odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku upału w okolicach 2,5 km zostanie zlokalizowany punkt z wodą. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Świdnica, dn. 10 lutego 2017 roku.

Wszelkie bieżące informacje dostępne są na profilach FB: www.facebook.com/Hermesswidnica oraz www.facebook.com/BiegowaSwidnica

 

Poprzedni artykułUczą się bronić przed napastnikiem [FOTO]
Następny artykułŚwidniczanie będą bić rekordy