Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Międzynarodowe warsztaty w Krzyżowej

Międzynarodowe warsztaty w Krzyżowej

0

W 75. rocznicę pierwszego spotkania Kręgu z Krzyżowej zaplanowano międzynarodowe warsztaty „Dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej dla dzisiejszej Europy”. W projekcie weźmie udział 20 ekspertów z czterech krajów – Polski, Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych. Dwudniowe wydarzenie dziś rozpocznie się w siedzibie Fundacji “Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”, dawnym majątku rodziny von Moltke.
Historia Kręgu w Krzyżowej
W dniach 22 – 25 maja 1942 r. w Domu na Wzgórzu, należącym do majątku hrabiego Helmutha Jamesa von Moltke w Krzyżowej, odbyło się pierwsze spotkanie Kręgu z Krzyżowej. Była to jedna z najbardziej znanych niemieckich grup ruchu oporu, która podczas II Wojny Światowej działała przeciwko narodowosocjalistycznemu reżimowi Adolfa Hitlera. Spotkania członków grupy odbywały się w różnych miejscach, ale trzy razy miały miejsce w Krzyżowej. Stąd, gdy gestapo w 1944 roku odkryło konspiratorów, nadało grupie nazwę „Krąg z Krzyżowej”.

W 75. rocznicę spotkania
W tym roku mija 75. rocznica tego pierwszego spotkania. Fundacja „Krzyżowa” zaplanowała w związku z tym kilka wydarzeń, które mają przyczynić się do refleksji nad dziedzictwem Kręgu z Krzyżowej.

Pierwsze z zaplanowanych działań rozpocznie się już dziś. W dniach 20 – 21 kwietnia w Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa” odbędą się międzynarodowe warsztaty multidyscyplinarne wokół problematyki Kreisauer Kreis.

W projekcie weźmie udział 20 ekspertów z czterech krajów (Polska, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone), reprezentujących różne dyscypliny i perspektywy metodologiczne (historycy, politolodzy, socjolodzy, historycy idei, pedagodzy, edukatorzy i dziennikarze). Koordynatorzy projektu podkreślają, iż podczas doboru uczestników kierowali się myślą, aby reprezentowali oni także różnorodne perspektywy światopoglądowe, dlatego w projekcie wezmą udział uczestnicy zarówno o poglądach konserwatywnych, jak i liberalnych. Takie podejście do tematu jest dowodem, że dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej jest wciąż żywe.

Organizator wydarzenia: Akademia Europejska Fundacji „Krzyżowa” we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera

O projekcie
Krąg z Krzyżowej zajmuje znaczące miejsce w narracji dotyczącej działań niemieckiej opozycyjnych podczas II wojny światowej. Materiały naukowe, które zostały opracowane do tej pory, to przede wszystkim prace historyków, koncentrujące się na opisie działań grupy i losów jej poszczególnych członków, oraz na przedstawieniu jej programu. Temat spuścizny i dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej dla współczesnej Europy, jego aktualności oraz potencjału dla budowania porozumienia między narodami i różnymi grupami społecznymi, nie znalazł jeszcze należytego odzewu w literaturze przedmiotu i działalności edukacyjnej.

Głównym celem projektu jest zdefiniowanie i pogłębiona analiza tych obszarów programu i działalności „Kręgu z Krzyżowej”, które mają aktualny wymiar i mogą pomóc w kształtowaniu porozumienia europejskiego opartego na wartościach, we wspieraniu postaw odpowiedzialności obywatelskiej, odwagi cywilnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także kultury dialogu, współpracy ponad podziałami i solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej.

/Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego/