Strona główna Temat dnia Medale dla wytrwałych małżeństw

Medale dla wytrwałych małżeństw [FOTO]

0

Minęło pól wieku i więcej od chwili, gdy ślubowali sobie miłość i decydowali się na wspólne życie. Dzisiaj siedem par małżeńskich ze Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcinowice świętowało jubileusze.

W szacownym gronie jubilatów znalazły się dwie pary, które świętują diamentowe gody – 60 rocznicę ślubu, są to Janina i Piotr Horodyscy oraz Zofia i Henryk Urbaś. Pozostałe pary obchodzą swoje złote gody – 50 lat małżeństwa, a są to: Joanna i Stefan Borak, Stanisława i Kazimierz Głogowscy, Christa i Stefan Kaczmarczyk, Helena i Zygmunt Lisowscy oraz Zofia i Jan Solarz.

W uroczystościach uczestniczyli prezydenci Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek i wójt Gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski. Ceremonia to niezwykły czas nie tylko dla małżonków, ale także dla całych rodzin.

Przypomnijmy, że odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni poinformować o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego przez jubilatów. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

Pary małżeńskie, które jubileusz złotych godów mają już za sobą, a dotąd nie otrzymały medali, mogą również otrzymać takie odznaczenia. Na uroczystościach jubileuszowych mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice.

/UM Świdnica, opr. red./
Zdjęcia Dariusz Nowaczyński