Strona główna Wydarzenia Świdnica 60 tysięcy złotych na pomysły mieszkańców

60 tysięcy złotych na pomysły mieszkańców

2

Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicą mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 60 tys. zł.

W ubiegłym roku za środki w ramach inicjatywy lokalnej został zrealizowany projekt „Orientuj się w Świdnicy”.

Wsparcie można pozyskać np. na budowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury będących własnością gminy; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości; działalność na rzecz mniejszości narodowych; promocję i organizację wolontariatu; edukację, oświatę i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki.

Poza dobrym pomysłem grupa musi zaproponować wkład własny, niezbędny do realizacji zgłoszonego projektu, niekoniecznie finansowy. Może być on rzeczowy, bądź w formie prac społecznych. Wniosek może zgłosić nieformalna grupa mieszkańców, jak i organizacja społeczna.

W ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu inicjatywy lokalnej zrealizowano m.in. projekt „Orientuj się w Świdnicy”, czyli cykl zajęć szkoleniowych z zakresu biegów na orientację dla dzieci klas IV-VI świdnickich szkół podstawowych oraz zawody i organizację stałych punktów kontrolnych w Parku Młodzieżowym. Dofinansowane zostały również projekty: „Posłuchane. Cykl spotkań z muzyką elektroniczną” oraz „Bohaterowie świdnickiego wolontariatu – wzory do naśladowania”.

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej wystarczy tylko wypełnić odpowiedni wniosek  i dostarczyć go w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub w formie elektronicznej na adres [email protected], przy czym wniosek ten musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do projektu składanego przez grupę inicjatywną należy dołączyć m.in. listę osób wchodzących w skład grupy, w imieniu której wniosek jest składany.

Jego dalszą analizą pod względem formalnym zajmą się urzędnicy, po czym trafi on do oceny merytorycznej przez powołany przez prezydenta zespół roboczy. Wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Te, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną skierowane do realizacji. Szczegółowych informacji odnośnie projektu udziela Krystian Werecki, pełnomocnik prezydenta ds. aktywności obywatelskiej w pok. 115 Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz pod nr tel. 74/856 29 64.

/Źródło UM w Świdnicy/

Poprzedni artykułEkipa ZSB-E druga na Dolnym Ślasku
Następny artykułŚcisłe umysły otwarte na literaturę [FOTO]