Strona główna 0_Slider Powiatowi radni jadą na sesję do… Wodniaka

Powiatowi radni jadą na sesję do… Wodniaka

21

– Radni naciskali, żeby zrobić sesję wyjazdową – mówi Krzysztof Sołtys, przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, niektórzy nie są zadowoleni, bo trochę za blisko domu. Jak zaznacza szef rady, nie pójdą na ten wyjazd pieniądze podatników.

W 2015 roku podobna wyjazdowa sesja w Karpaczu została w pamięci przede wszystkim z powodu niepodziewanej rezygnacji ze stanowiska wicestarosty Zygmunta Worsy. Na kolejnej sesji znów został powołany, a cała operacja była związana z nabyciem praw do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Żadne niespodzianki na najbliższą wyjazdową sesję nie są planowane. – Radni naciskali na zorganizowanie wyjazdowej sesji. Część z nich zamierza zostać w celach towarzyskich – dodaje przewodniczący rady. Wynajęcie sali opłacone będzie z budżetu powiatu. – Płacimy także za wynajmowanie sali w świdnickim Urzędzie Miejskim. Wszystkie inne koszty  pokrywamy sami. Sporo udało nam się zaoszczędzić z co miesięcznych wpłat na catering – dodaje Krzysztof Sołtys. Wynajęcie sali na sesję w UM kosztuje 492 zł. Za salę w Wodniaku rada zapłaci 125 zł.

/asz/

XXX sesję Rady Powiatu Świdnickiego odbędzie się 24 marca 2017 r. o godzinie 13.00, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WODNIAK w Zagórzu Śląskim ul. Spacerowa 6. Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu powiatu na 2017 rok;

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

 3. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 4. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Świdnickiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

 5. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2017 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie gmina Dobromierz;

 6. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2017 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;

 7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2017 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki.

 1. Wnioski i oświadczenia.

 2. Informacje dla radnych.

 3. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.