Strona główna 0_Slider Ponad 7 milionów złotych na ekologiczne inwestycje

Ponad 7 milionów złotych na ekologiczne inwestycje

1

Gmina Świebodzice dostanie dofinansowanie na realizację szeregu inwestycji z zakresu tzw. niskiej emisji. Świebodzicki projekt znalazł się na drugim miejscu listy projektów, zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Całkowita wartość projektu to 7 433 750,56 zł, dofinansowanie wyniesie 6 110 786,96 zł.


Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Świebodzicach opierać się będzie na szeregu inwestycji: to przede wszystkim kompleksowa modernizacja Placu Dworcowego, modernizacja oświetlenia na przejściach dla pieszych, budowa inteligentnych przystanków, ścieżek rowerowych a przede wszystkim zakup kolejnego, czwartego autobusu dla komunikacji miejskiej. Kolejny pojazd pozwoli na utworzenie nowej linii autobusowej, która obejmie m. in. tereny przemysłowe, na których w ostatnich latach powstało kilka nowych zakładów pracy.

– Praca nad przygotowaniem projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej trwała przez dwa ostatnie lata, mocno przygotowywaliśmy się do aplikowania o duże środki, na duże zadania. I wreszcie pieniądze płyną do samorządów, co naprawdę cieszy, bo zaplanowane inwestycje w bardzo szerokim zakresie wpłyną na poprawę infrastruktury, jakości życia mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym gminy Świebodzice – podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – To już trzeci wniosek gminy Świebodzice, który został tak wysoko oceniony.

Podpisanie umowy nastąpi w najbliższych tygodniach.Wniosek, tak jak dwa pozostałe, został przygotowany przez Wydział Funduszy Zewnętrznych UM.

Pierwszy projekt dotyczył terenów zielonych – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – koncepcja Gminy Świebodzice na rewitalizację i rozbudowę terenów zielonych została zakwalifikowana do dofinansowania jako jedyny projekt z Dolnego Śląska. Umowa zostanie podpisana do końca marca. Wartość projektu to 3,5 mln zł, wysokość dofinansowania wyniesie 85 %.

Niedawno podpisana została umowa z IPAW na termomodernizację budynków u zbyteczności publicznej w Gminie Świebodzice. Wartość zadania to 3 852 241,42 zł, dofinansowanie wyniesie 2 293 613,76 zł.

Agnieszka Bielawska-Pękala
UM Świebodzice

***
W ramach projektu na niską emisję realizowanych będzie 5 zadań:

1. Budowa centrum przesiadkowego „Park&Ride” (parkuj – jedź) przy Placu Dworcowym w Świebodzicach;
2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta;
3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie Świebodzic (cztery przejścia dla pieszych);
4. Budowa inteligentnych przystanków autobusowych (ul Wałbrzyska po obu stronach , Al. Lipowe, Os. Sudeckie, Os. Piastowskie); inteligentny = zintegrowany z systemem transportowym i elektronicznymi wyświetlaczami.
5. Zakup ekologicznego autobusu (utworzona będzie nowa linia autobusowa).