Strona główna 0_Slider Nowe sieci szkół w powiecie z opinią kuratora

Nowe sieci szkół w powiecie z opinią kuratora

1

Kurator oświaty wydał już opinie w sprawie nowych sieci szkół w gminach powiatu świdnickiego. Wszystkie projekty uchwał (poza Świdnicą, która opinię kuratora chce zaskarżyć do WSA) zostały pozytywnie rozpatrzone. Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli nie wniosły zastrzeżenia. Jak będzie wyglądała nowa sieć szkół w poszczególnych gminach?


Żarów

Gmina Żarów jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach i Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. Od 1 września 2017 roku wszystkie trzy podstawówki zostaną przekształcone w szkoły podstawowe ośmioklasowe. Co do gimnazjów istnieją dwie możliwości ich zlikwidowania – poprzez wygaszanie klas lub włączenie ich do szkół podstawowych. Radni gminy Żarów zdecydowali na drugą opcję, zgodnie z którą klasy gimnazjalne zostaną wcielone do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. W budynku zlikwidowanego Gimnazjum im. Jana Pawła II będzie mieściła się Szkoła Podstawowa.  A co z kadra nauczycielską? Według wcześniejszych zapewnień wszyscy staną się nauczycielami jednej szkoły. Kuratorium wydało pozytywną opinię. – 15 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której radni przyjęli projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – mówi Magdalena Pawlik z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Świebodzice

Opinia kuratora o nowej sieci szkół jest pozytywna. Sesja, na której uchwała będzie procedowana zaplanowana jest na 28 marca – informuje rzecznik prasowy UM w Świebodzicach Agnieszka Bielawska-Pękala. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach, przyjętą w lutym, funkcjonować będą cztery szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tajnego Nauczania, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza. Dwie spośród wymienionych szkół są obecnie zespołami, ale zostaną przekształcone w podstawówki. Świebodzickie Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków ulegnie stopniowemu wygaszeniu. Nie mniej jednak gimnazjalnym budynku mają być kontynuowane funkcje oświatowe.

Dobromierz

W nowym planie sieci szkół w gminie Dobromierz przewidziano trzy podstawówki. Będą to Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie oraz przekształcona, z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. Zgodnie z reformą oświaty wygaszeniu muszą ulec klasy gimnazjalne, które funkcjonowały do tej pory w Zespole Szkół w Roztoce. – Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował kształt sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, prowadzonych przez gminę Dobromierz – mówi wójt gminy Dobromierz Jerzy Ulbin. Projekt uchwały przyjęty przez radnych 13 lutego, został skierowany do trzech organizacji zrzeszających nauczycieli. – Związki zawodowe nie wzniosły żadnych zastrzeżeń. Rada Gminy Dobromierz, w oparciu o pozytywną opinię kuratora oświaty do 31 marca podejmie uchwałę w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w okresie od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku – dodaje wójt gminy Dobromierz.

Marcinowice

Opinia kuratora wpłynęła do Urzędu Gminy w Marcinowicach w dniu 27 lutego. Sieć szkół gminy Marcinowice została zaopiniowana pozytywnie. Nie było żadnych zastrzeżeń – informuje Małgorzata Wilk z Urzędu Gminy w Marcinowicach. Plan wdrożenia reformy edukacji w gminie Marcinowice zakłada płynne przejście z obecnego systemu 6-letnich szkół podstawowych oraz 3-letniego gimnazjum w system 8-letnich szkół podstawowych. Zgodnie z nim Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach oraz Zespół Szkół w Marcinowicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Marcinowicach i Publiczne Gimnazjum im. K. Przerwy-Tetmajera, z dniem 1 września tego roku przekształcone zostaną w ośmioletnie szkoły podstawowe. Placówki będą funkcjonowały na bazie tych samych obiektów, w których aktualnie funkcjonują placówki oświatowe. Zachowane zostaną również bez zmian obwody szkół podstawowych.

Jaworzyna Śląska

Dotychczasowe Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej zostanie włączone do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej. Nauka będzie prowadzona w dwóch budynkach szkolnych: przy ul. Mickiewicza oraz Jana Pawła II. W budynku przy ul. Mickiewicza uczyć będą się dzieci z klas I-IV. Do placówki przy ul. Jana Pawła II uczęszczać będą dzieci z klas V-VIII oraz z dotychczasowego gimnazjum – wyjaśnia Barbara Barańska-Pietrzyk, inspektor ds. oświaty i zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. – Obecnie gmina jest w trakcie realizacji wielofunkcyjnego obiektu edukacyjno-sportowego, w skład którego wchodzić będą pełnowymiarowa sala sportowa, siłownie, sala squash, ścianka wspinaczkowa, dostosowane do potrzeb uczniów kl. V-VIII. Planowany termin oddania obiektu do użytku to 1 września 2018 r. – dodaje Barbara Barańska-Pietrzyk. Dolnośląski Kurator Oświaty oraz związki zawodowe wydały pozytywne opinie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska do nowego ustroju szkolnego.

Strzegom

W gminie Strzegom obecnie funkcjonują 4 gimnazja. Od 1 września 2017 roku Gimnazjum w Goczałkowie funkcjonujące w zespole ze szkołą podstawową zostanie przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową w Goczałkowie. Pozostałe trzy gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych tj. Gimnazjum Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 3, która zmieni siedzibę z ul. Jeleniogórskiej na ul. Brzegową. Gimnazjum Nr 2 zostanie włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2. Gimnazjum w Jaroszowie zostanie wcielone do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie, która to szkoła będzie funkcjonować w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną warunkową, sugerując włączenie obu gimnazjów miejskich do szkół podstawowych. Wcześniej gmina planowała zlikwidować te gimnazja w trybie wygaszenia. Związki zawodowe nie wniosły zastrzeżeń do niniejszej uchwały, ale podkreślić należy, że w gminie trwają nasilone działania mające na celu zniwelowanie do minimum skutki reformy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych gimnazjów – informuje Urszula Podsiadły-Szubert, naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Tekst: Agnieszka Nowicka