Strona główna Wydarzenia Świdnica List otwarty do prezydent Świdnicy

List otwarty do prezydent Świdnicy

14

Na prośbę grona pedagogicznego Gimnazjum nr 4 publikujemy list otwarty do prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej. Redakcja Swidnica24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść listu.

Grono Pedagogiczne Świdnica, 27.03.2017 r.

Gimnazjum nr 4

im. Noblistów Polskich w Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy

Pani Beata Moskal – Słaniewska

w odpowiedzi na zarzuty i słowa Prezydent Miasta Świdnicy kierowane do rady pedagogicznej Gimnazjum nr 4 w Świdnicy podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 24 marca 2017r., na której przedstawiono nową opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty .

Grono pedagogiczne z zaskoczeniem i niedowierzaniem słuchało monologu
Pani Prezydent na temat naszej szkoły. Pomimo próśb naszych oraz dwójki radnych: Zofii Skowrońskiej – Wiśniewskiej i Krzysztofa Lewandowskiego nie został udzielony nam głos, by odpowiedzieć na pytania, które kierowała Pani w naszą stronę. Dlatego też zdecydowaliśmy się na napisanie tego Listu Otwartego, by Prezydent, radni, mieszkańcy Świdnicy oraz rodzice i uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z naszym stanowiskiem i naszą oceną zaistniałej sytuacji.

Zarzucono nam niepodjęcie rozmów z Urzędem Miejskim dotyczących przyszłości naszej placówki, co jest absolutną nieprawdą. W dniu 2 lutego 2017r. zostało przesłane pismo do Pani Prezydent z pytaniami dotyczącymi przekształcenia naszej szkoły w ośmioletnią szkołę podstawową oraz sytuacji kadrowej nauczycieli i jej pracowników. W odpowiedzi na nie Dyrektor Wydziału Oświaty spotkał się z radą pedagogiczną w dniu 7 lutego 2017r. na dużej przerwie. W naszej szkole trwa ona 15 minut – tyle czasu postanowiono nam poświęcić. Dowiedzieliśmy, że w Świdnicy nie jest przewidywany „plan B” dla żadnego z gimnazjów i nie ma pola do dalszej dyskusji.

Pani Prezydent zapytała dlaczego nie było nas na spotkaniu z mieszkańcami Zarzecza, które odbyło się w naszej szkole 9 marca 2017r. Jak Pani dobrze wie, miało ono miejsce już po zatwierdzeniu Przez Radę Miasta uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 17 lutego 2017. Po spotkaniu z dyrektorem Tadeuszem Niedzielskim znaliśmy Pani stanowisko. Czekaliśmy na opinię kuratora.

Jego decyzja dała nadzieję, że pomysł stworzenia ośmioletniej szkoły podstawowej na bazie Gimnazjum nr 4, o który pytaliśmy w pierwszym piśmie, mógłby się urzeczywistnić.

W odpowiedzi na pismo Prezydent Miasta Świdnicy do rady pedagogicznej Gimnazjum nr 4 w Świdnicy z dnia 20 marca 2017 r. rada pedagogiczna wystosowała odpowiedź, w której dziękowała za zapewnienia Pani Prezydent, iż podejmie starania, byśmy jak najmniej odczuli negatywne skutki zmian w reformie oświaty. Wyraziliśmy też nadzieję, że możemy liczyć na równie dobrą jak dotychczas współpracę oraz wsparcie przy organizacji i planowaniu pracy w nowej szkole podstawowej. Zapewniliśmy przy tym, że liczymy się z koniecznością uzupełniania etatów w innych szkołach przez kilkoro z nas.

Dlatego też nie rozumiemy zarzutów pani Prezydent o braku naszej obecności w rozmowach o losie naszej szkoły.

Przypominamy również o słowach Pani Prezydent, które padły na spotkaniu w dniu 30 stycznia 2017 z dyrektorami placówek oświatowych, radnymi, na którym byli również obecni rodzice i nauczyciele o tym, by nie próbować umawiać się z Panią na rozmowy, gdyż nie ma Pani czasu na spotkania z nauczycielami, rodzicami.

Ze zdumieniem słuchaliśmy Pani słów o „gwoździu do trumny, który przybijamy sobie”, wyrażając oklaskami aprobatę dla wypowiedzi radnych popierających nasze starania o zaistnienie jako nowa ośmioletnia szkoła podstawowa.

Nie rozumiemy Pani kontrargumentów. Skoro Miasto zauważa, że uczniowie szkoły Podstawowej nr 6 nie tylko przez dwa kolejne lata szkolne nie zmieszczą się w jednym budynku bez wprowadzenia dwuzmianowości, to dlaczego nie chce utworzyć odrębnej szkoły podstawowej dla mieszkańców Osiedla Zarzecze?

Jakimi kwestiami – finansowymi, społecznymi, dobrem dzieci – czym Państwo kierujecie się trwając przy swoim stanowisku?

Zapisy nowej ustawy mówią, że od roku 2023 szkoła podstawowa nie będzie mogła istnieć w dwóch budynkach. Ani razu Pani o tym w swoich wypowiedziach nie wspomniała. Obawiamy się, że z powodów znanych tylko Miastu w budynku przy ul. Jodłowej 21 w Świdnicy, jeszcze szybciej niż przewidują to przepisy, zostanie zaniechane nauczanie i przestanie on wchodzić w struktury Szkoły Podstawowej nr 6. Automatycznie dzieci z tego rejonu miasta zostaną skazane na naukę w przepełnionej szkole, z bardzo licznymi klasami i z perspektywą dwuzmianowości.

Niezrozumiałe jest dla nas stanowisko Pani dotyczące obaw o rekrutację uczniów do naszej szkoły, poczynając od roku 2017/2018. Takich zastrzeżeń nie wyraża Pani wobec szkoły podstawowej, która miałaby powstać na bazie Gimnazjum nr 2 w Świdnicy. W naszej opinii sytuacja tych szkół byłaby identyczna.

Proszę nas źle nie zrozumieć. Jesteśmy jak najbardziej za przekształceniem Gimnazjum nr 2 w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z opinią kuratora. Zauważamy potrzebę istnienia dwóch szkół podstawowych również w tym rejonie Świdnicy.

Zastanawia nas tylko, dlaczego wobec nas stosowane są inne standardy i dlaczego nie daje się nam równych szans.

Oczywiście, że w sytuacji, gdy rozpoczynamy działalność szkoły podstawowej rekrutacją tylko do pierwszej klasy, stajemy, zgodnie ze słowami Pani Prezydent, przed widmem braku pracy lub pełnych etatów dla nauczycieli przedmiotowców już w nadchodzącym roku szkolnym. W naszym piśmie do Pani Prezydent informowaliśmy o gotowości rozpoczęcia rekrutacji do klas pierwszych, czwartych i siódmych w nadchodzącym roku szkolnym. Absolutnie nie nalegaliśmy i nie zabiegaliśmy o to, by urząd obligatoryjnie wskazał (chociaż jest możliwe zgodnie z ustawą) uczniom klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 6 szkołę podstawową, która miałaby powstać na bazie Gimnazjum nr 4 jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego.

Nie chcemy nikogo przymuszać, by chodził do naszej szkoły.

Jeszcze raz powtarzamy nasze sugestie z poprzedniego pisma do Pani Prezydent: „Dobra opinia szkoły w środowisku lokalnym oraz na terenie Świdnicy skutkuje telefonami, pytaniami rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych, czwartych i siódmych w szkole podstawowej w budynku Gimnazjum nr 4. Obawiając się dwuzmianowości w dotychczasowych szkołach, wskazując na bliskość miejsca zamieszkania, znając infrastrukturę szkoły i powołując się na jej osiągnięcia chcą przenieść dzieci do naszej placówki. Te wyrazy uznania i aprobaty dla dorobku, tradycji Gimnazjum nr 4 są dla nas (nauczycieli) potwierdzeniem tezy, że mamy potencjał oraz, że jest potrzeba środowiska lokalnego, by utworzyć u nas ośmioletnią szkołę podstawową.”

Sądzimy, że jest możliwe, by utworzyć w naszej szkole co najmniej jedną klasę pierwszą, czwartą i siódmą, do których uczniowie zostaliby zapisani na wniosek rodziców a nie ze wskazania Urzędu. Sytuacja taka uchroniłaby większą część naszych nauczycieli przed brakiem etatu. Wystarczy tylko dobra wola Urzędu Miasta, której w tym momencie nie dostrzegamy. Dlaczego pani Prezydent w swych wypowiedziach nie wspomina o proponowanym przez nas rozwiązaniu? Dlaczego uporczywie powtarza, że w nadchodzącym roku szkolnym mogliśmy tylko rozpocząć rekrutację tylko do klasy pierwszej, nie wspominając słowem o innych alternatywach, które są możliwe do zrealizowania w naszej szkole i będą częściowo stosowane w szkole podstawowej, która miałaby powstać na bazie Gimnazjum nr 2?

Dlaczego nas nie mógłby dotyczyć podobny plan, jaki zaistniał dla Gimnazjum nr 2?

Dziwią, niepokoją a najbardziej chyba zasmucają wypowiedzi Pani Prezydent oraz jej współpracowników, którzy starają się wszystkich przekonać, że nie ma innej alternatywy dla dzieci z Zarzecza, jak tylko nauka w dwóch budynkach szkolnych.

Nadal nie rozumiemy wizji, którą straszy nas Pani Prezydent, że w przypadku, gdy staniemy się odrębną placówką nastąpi konieczność zwolnienia niektórych pracowników już we wrześniu 2017. Nie widzimy powodów, dla których nasi pedagodzy nie mogliby uzupełniać pensum w Szkole Podstawowej nr 6 lub w innych świdnickich szkołach, w których wiemy, że na pewno będą wakaty.

Czujemy się urażeni sugestią Pani Prezydent, ze jesteśmy przez kogoś sterowani, manipulowani. My odnosimy wrażenie, że to Pani manipuluje faktami i w swych wypowiedziach mówi o wygodnych tylko dla Urzędu rozwiązaniach, wprowadzając w ten sposób w błąd radnych, mieszkańców miasta Świdnicy i zainteresowane osoby.

Na koniec chcemy wszystkich zapewnić, że z równą pasją będziemy pracować w Szkole Podstawowej nr 6, jak pracowalibyśmy w odrębnej placówce, gdyż dobro dzieci zawsze było i jest dla nas ponad wszelkimi podziałami politycznymi i kwestiami finansowymi.

Z poważaniem

Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 4 w Świdnicy

Do wiadomości:

Tomasz Całka, Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Świdnicy
Tadeusz Niedzielski, Dyrektor Wydziału Oświaty UM w Świdnicy
Radni Rady Miejskiej w Świdnicy
Komisja Oświaty
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk
Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” w Świdnicy, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Świdnicy
Mieszkańcy Miasta Świdnicy oraz zainteresowane osoby.