Strona główna 0_Slider Gdzie wyrzucać rtęć i inne niebezpieczne chemikalia?

Gdzie wyrzucać rtęć i inne niebezpieczne chemikalia?

1

Na pewno nie do zwykłego kubła na śmieci, a takie sytuacje się zdarzają. Strażnicy miejscy ważący 2 kilogramy słoik wypełniony rtęcią zabrali sprzed kontenerów przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy.

Jak zapewniają strażnicy miejscy i dyrektor wydziału Gospodarki Odpadami Tomasz Jaworski, z oddaniem niebezpiecznych substancji nie ma w Świdnicy problemu. Chemikalia, w tym rtęć, przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Metalowców 4. W razie wątpliwości można zadzwonić do Straży Miejskiej na numer alarmowy 986.

PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do godziny 17:00, w soboty od godziny 10:00 do 14:00.

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są niżej wymienione odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat. Przekazując odpady do PSZOK należy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Świdnica oraz potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje do 30 maja 2015 r.)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to po prostu wszystkie urządzenia, które działały kiedyś na prąd lub na baterie, lecz zostały zepsute. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to również wszystkie urządzenia działające na prąd lub na baterie, których posiadacz chce się pozbyć.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) zużytego sprzętu czyli tzw. elektrośmieci, nie można umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Grozi za to kara od 500 zł do 5.000 zł.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego też muszą być selektywnie zbierane i oddawane do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory i klimatyzatory, itp.
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze, żelazka, miksery, tostery,suszarki, frytkownice, wagi itp.
 • sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy, stacje robocze, kalkulatory, telefony, faksy, itp.
 • sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, itp.
 • sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne (świetlówki), kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe, itp.
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne: maszyny do szycia, wiertarki, kosiarki, piły, itp.
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, gry wideo, kieszonkowe konsole do gry, samochody sterowane, itp.
 • przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory, itp.
 • przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, itp.
 • automaty do wydawania: napojów, butelek, puszek, produktów stałych, bankomaty, itp.