Strona główna Wydarzenia Strzegom Zmiany po reformie oświaty w Strzegomiu

Zmiany po reformie oświaty w Strzegomiu

0

Od 1 września 2017 roku 6-letnie podstawówki i 3-letnie gimnazja zostaną zastąpione przez 8-letnią szkołę podstawową. Gmina Strzegom podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęła nowe rozwiązania, które musi jeszcze zatwierdzić kurator oświaty.

sesja StrzegomW ramach dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego radni podjęli decyzję o przeniesieniu PSP Nr 3 w Strzegomiu do budynku po wygaszanym Gimnazjum Nr 1. Jednocześnie siedziba Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu zostanie przeniesiona na dwa lata do obecnego budynku PSP nr 3. Ma to związek z planowaną budową nowego budynku Przedszkola Nr 4 w systemie pasywnym.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Jak wyjaśnia naczelnik Wydziału Oświaty – Urszula Podsiadły-Szubert, jest to tzw. uchwała intencyjna, która trafi teraz do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty i związki zawodowe. – Po zaopiniowaniu tej uchwały strzegomscy radni do końca marca będą zobligowani do podjęcia już tej właściwej uchwały – informuje naczelnik. Burmistrz Strzegomia podkreślił z całą stanowczością, że dyrektorzy szkół wraz z Wydziałem Oświaty będą monitorować ruch kadrowy w szkołach i jednocześnie starać się eliminować zwolnienia z tytułu reformy oświaty.

/Tomasz Wanecki, UM Strzegom, opr. red./