Strona główna Wydarzenia Strzegom W dawnym domu kultury będą mieszkania socjalne

W dawnym domu kultury będą mieszkania socjalne

0

Gmina Strzegom w lutym  planuje złożenie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – działania związane z inwestycjami w infrastrukturę społeczną dotyczących remontu, przebudowy i wyposażenia infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne. Chodzi o przekształcenie pomieszczeń po dawnym domu kultury na terenie jaroszowskich Hoteli.


Dom kultury działający przy Jaroszowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych (obecnie Jaro S. A.) w drugiej połowie XX w. miał swoją niezaprzeczalną renomę. To właśnie tam nieżyjący już Walenty Wyrwa prowadził świetlicę i był kierownikiem artystycznym amatorskiego teatrzyku pn. „Baśń”. Mieściło się tam również kino i hotel robotniczy dla pracowników pobliskiego zakładu. Niektórzy pamiętają jeszcze organizowane tam huczne zabawy taneczne, a później dyskoteki. Niestety, budynek od kilkunastu lat popadał w ruinę, a po dawnej sławie tego miejsca pozostały już tylko wspomnienia. Teraz mają tam powstać lokale socjalne.

– Projekt ma polegać na adaptacji istniejącego mieszkalno-usługowego, zdegradowanego i obecnie nieużytkowanego budynku na mieszkania socjalne. W wyniku przebudowy budynku powstanie 21 lokali socjalnych (w tym 2 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie, będące częścią wspólną budynku pełniące funkcje świetlicy na potrzeby inicjatyw społecznych organizowanych dla oraz przez mieszkańców. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2018 r. – informuje Anna Hałas, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Całkowity koszt przekształceń jaroszowskiego budynku na mieszkania socjalne ma wynieść ok. 1,92 mln zł. Projekt stanowi przedsięwzięcie wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom. Termin rozstrzygnięcia konkursu przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej planowany jest na czerwiec 2017 r.

Tomasz Wanecki, UM Strzegom