Strona główna 0_Slider “Kawka II”, program rewitalizacji i opłaty za wycinkę na sesji RM

“Kawka II”, program rewitalizacji i opłaty za wycinkę na sesji RM

6

O zasadach udzielania dotacji na wymianę indywidualnego ogrzewania węglowego na miejskie, zmianach w Lokalnym Programie Rewitalizacji i wysokości opłat za wycinkę drzew będą decydować w najbliższy piątek świdniccy radni. Obrady rozpoczną się 3 marca o godzinie 10.00 w sali narad przy ul. Armii Krajowej 47. Sesja jest otwarta dla publiczności.

Jedna z uchwał będzie dotyczyła zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2015-2024. Szczegółowe opracowanie, które wskazuje najbardziej zdegradowane społecznie i infrastrukturalnie obszary miasta będzie podstawą do ubiegania się o wysokie dotacje ze środków unijnych. Wg podanych w dokumencie szacunków na realizację wszystkich planów, związanych zarówno z remontami, jak i programami na rzecz lokalnej społeczności, potrzeba ok. 170 milionów złotych. Na najpilniejsze – ok. 32 milionów zł. Po dodatkowych konsultacjach dodano kilka zadań, między innymi budowę sal konferencyjnych, kawiarenki dla seniorów i studia radia katolickiego w siedzibie kurii świdnickiej, a także przebudowę podwórek w ścisłym centrum Świdnicy.

Radni będą decydowali również  o wprowadzeniu kosmetycznych zmian w zasadach przyznawania mieszkańcom dotacji na zamianę indywidualnego ogrzewania węglowego na ogrzewanie z sieci miejskiej. Program  “Kawka” ma zmniejszyć emisję pyłów i poprawić tym samym jakość powietrza w Świdnicy.

Jedna z uchwał dotyczy stawek za wycinkę drzew. Zgodnie z nową ustawą, od 1 stycznia właściciele prywatnych posesji mogą usuwać drzewa bez zezwolenia, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. W innych przypadkach nadal wymagane jest zezwolenie i opłaty. O ich wysokości decyduje każda gmina. Ustawodawca wyznaczył jedynie górny pułap: 500 zł za 1cm obwodu drzewa. Świdnica nie planuje skorzystać z tak wysokich stawek.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
5.Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.01.2017 r.
7.Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
8.Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
9.Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Projekty uchwał:

XXIX-1 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew
XXIX-2 ws. przejęcia na własność GMŚ pojazdów usuniętych z pasa drogowego
XXIX-3 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej – Program KAWKA II
XXIX-3 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej – program KAWKA IIA
XXIX-04 ws. nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Świdnicy
XXIX-5 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015 – 2024”
XXIX-6 projekt uchwały obywatelskiej w sprawie przeznaczenia do zbycia i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży dla nabywcy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy
XXIX-7 projekt uchwały obywatelskiej w sprawie przeznaczenia do zbycia i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży dla nabywcy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 1-3 w Świdnicy
XXIX-8 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych, mieszczących się w budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 w Świdnicy