Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Dofinansują przydomowe oczyszczalnie

Dofinansują przydomowe oczyszczalnie

1

Krzczonów, Miłochów, Niegoszów i Gogołów –  już niebawem mieszkańcy z tych sołectw będą mogli ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze. Na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy Świdnica 400 tys. zł.

– Na terenach jeszcze nieskanalizowanych, gdzie występuje dużo rozproszenie zabudowy i budowa tradycyjnej sieci jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona mieszkańcy naszej gminy mają dwie możliwości do wyboru: budowa przydomowej oczyszczalni lub szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba). Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest pod względem wygody doskonałą alternatywą dla szamba. Korzyści ekonomiczne należy jednak rozpatrywać w dłuższym okresie. Wybudowanie szamba kosztuje nieco mniej niż zamontowanie przydomowej oczyszczalni, ale jego eksploatacja jest znacznie droższa niż utrzymanie indywidualnej oczyszczalni. Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych. Od  2008 r. programem dofinansowania objętych zostało 12 sołectw – podkreśla wójt Teresa Mazurek.

Od 2008 roku gmina Świdnica przeznaczyła na ten cel ponad 2,39 miliona złotych udzielając 214 dotacji.  Pierwsze wnioski w nowym rozdaniu będzie można składać w II połowie lutego tego roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica.

Janusz Waligóra, UG Świdnica