Strona główna 0_Slider Projekt za 50 tysięcy kurzy się na półce w urzędzie

Projekt za 50 tysięcy kurzy się na półce w urzędzie

13

Ścieżki dla amatorów jazdy na rolkach, boiska do gry, bogaty plac zabaw, fontanny, trakty spacerowe. Niezwykle atrakcyjnie na wizualizacjach wygląda plan zagospodarowania olbrzymiej wolnej przestrzeni pomiędzy ulicami Głowackiego i Armii Krajowej w Świdnicy. Na jego opracowanie z budżetu miasta wydano 50 tysięcy złotych. Poza urzędnikami nikt go nie zobaczył. Czy jest jakakolwiek szansa na realizację?

Clipboard01Pusta przestrzeń od wielu lat jest tematem dyskusji. Była nawet próba przeznaczenia kwartału pod nową zabudowę, ale ten pomysł został oprotestowany przez mieszkańców. W 2014 część terenu zajął plac egzaminacyjny świdnickiej filii WORD-u, wybudowano także nieduży plac zabaw.

KWARTAŁ GŁOWACKIEGO I ARMII KRAJOWEJ - 2017.01.12 - (5)W 2015 roku dwaj świdniccy architekci opracowali koncepcję zagospodarowania kwartału na teren rekreacyjny. – Koncepcji było początkowo kilka, zresztą takie było założenie programowe, a następnie w trakcie prac wspólnie wyłoniona została koncepcje ostateczna na podstawie której wykonaliśmy „projekt” w dzisiejszej formie. Zakres dokumentacji obejmował analizę terenu pod kątem dendrologicznym oraz zgodności z miejscowym planem. Został on również uzgodniony z zarzeczami infrastruktury technicznej znajdującej się na tym terenie. Po zakończeniu prac dokumentacja została przekazana do Urzędu Miasta. Na prośbę urzędników przeprowadziliśmy wspólnie z architektem Robertem Kryśpiakiem prezentację całości założenia, na której obecni byli przedstawiciele wydziałów rozwoju, infrastruktury, architektury, ochrony zabytków oraz wiceprezydent – opisuje architekt Bartosz Kędzierski, współautor koncepcji. Koncepcja poza urząd nie wyszła, nie zostały podjęte żadne kroki do dalszej realizacji.

W II edycji Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Zachodniej wygrało zadanie pn. “Projekt budowlany budowy zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej”, na którego realizację przeznaczono kwotę 50 tys. zł. Było to więc tylko przygotowanie projektu, a nie realizacja inwestycji. Kwota ta, zgodnie z postępowaniami przetargowymi, nie wystarczyła na wykonanie projektów budowlanych, dlatego też przygotowano koncepcję zagospodarowania terenu – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy i dodaje, że według wstępnych kosztorysów realizacja całej inwestycji opiewa na kwotę ok. 4 mln zł.

Czy jest jakakolwiek szansa na realizację tej koncepcji? Jednoznacznej odpowiedzi ani na tak, ani na nie rzeczniczka nie udzieliła, wyjaśniając, że miasto zaangażowało się w realizacje innych inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Mimo ponawianych pytań, nie udało się uzyskać odpowiedzi, czy w ogóle w najbliższych latach koncepcja będzie brana pod uwagę. – W budżecie miasta na 2017 rok zabezpieczono środki na rozbudowę istniejącego tam placu zabaw – informuje rzeczniczka.

/asz/
Wizualizacje Filip Rafałko
Zdjęcia Anna Pawłowska