Strona główna 0_Slider Miasto wstrzyma egzekucję pieniędzy, jeśli…

Miasto wstrzyma egzekucję pieniędzy, jeśli…

10

Jeśli Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Świdnicy znajdzie środki na dokończenie budowy stacjonarnego hospicjum przy ulicy Leśnej, miasto wstrzyma egzekucję 900 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Na razie ponownie przeprowadzi postępowanie dowodowe.

hospicjum-3Pieniądze z budżetu miasta zostały przekazane Towarzystwu na budowę stacjonarnego hospicjum. Placówka była wśród zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego, ale wnioskodawcy nie uzyskali całej kwoty – 2 milionów złotych. Nie powiodły się także starania o środki unijne i nie doszło do przekazania spadku. Z tych źródeł miała zostać sfinansowana cała inwestycja, szacowana na ponad 4 miliony złotych.

Prace zostały przerwane. Po dwóch latach rozmów i aneksowania umowy, w lipcu 2016 roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska wydała decyzję o zwrocie dotacji wraz z odsetkami. W sierpniu Towarzystwo odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wskazując na to, że doszło do przedłużenia umowy, a decyzja zawiera błędy formalne. Przekonuje również, że dotacja w całości została przeznaczona na budowę hospicjum. Jak już informowaliśmy w listopadzie 2016 roku, SKO nakazało ponowne rozpatrzenie sprawy.

Stanowisko miasta przekazała dzisiaj rzeczniczka UM Magdalena Dzwonkowska. Urzędnicy inaczej odczytują decyzję SKO: – SKO nie uchyliło decyzji co do jej zasadności, zwróciło się do nas o uzupełnienie postępowania dowodowego. W ciągu 2-3 miesięcy przeprowadzone zostaną więc dowody w sprawie. Nie podlega bowiem wątpliwości, że publiczne pieniądze nie zostały spożytkowane zgodnie z założonym celem. Miasto cały czas stoi na stanowisku, że jeżeli stowarzyszenie będzie w stanie dokończyć inwestycję i uruchomić hospicjum dla mieszkańców Świdnicy, to procedury egzekucyjne zostaną wstrzymane – deklaruje rzeczniczka.

/red./