Strona główna 0_Slider Drzewa nie ożyły, kara dla parafii zmalała

Drzewa nie ożyły, kara dla parafii zmalała

11

Miasto nie zdecydowało się na odstąpienie od ukarania parafii katedralnej w Świdnicy za niewłaściwe przycięcie drzew, które doprowadziło do ich obumarcia. Pierwsza kara z 2015 roku wynosiła 200 tysięcy złotych, teraz tylko 36 tysięcy.

drzewa katedraPrzypomnijmy. Kilkudziesięcioletnie drzewa przy katedrze zostały ogłowione – czyli doszczętnie pozbawione konarów i gałęzi – w 2014 roku. Zabieg został wykonany bezprawnie. Zabiegi pielęgnacyjne mogą być, zgodnie z ustawą, prowadzone pod kilkoma warunkami. Ustawodawca przewidział kształtowanie koron drzew, których wiek nie przekracza 10 lat. Zatem nie dotyczy to drzew starszych. Starsze drzewa można przycinać tylko wtedy, gdy mają obumarłe gałęzie, wchodzą w kolizję z budynkami lub urządzeniami technicznymi albo ich korony wymagają stałego kształtowania. W przypadku drzew przy świdnickiej katedrze o żadnej z tych okoliczności nie ma mowy.

Jak się okazało, dwa drzewa całkowicie obumarły. W sierpniu 2015 roku prezydent Świdnicy nałożył na parafię 200 tysięcy złotych kary. Parafia odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, które przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dlaczego? – W odpowiedzi na pytanie w sprawie uzasadnienia decyzji  o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Prezydenta Miasta Świdnica w przedmiocie wymierzenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy kary pieniężnej za zniszczenie dwóch klonów pospolitych na terenie działki nr 2353 (obr.4) w Świdnicy, uprzejmie wyjaśniam, że przyczyną takiej decyzji było stwierdzenie naruszenia przez organ I instancji (Prezydenta Miasta Świdnica) przepisów procedury administracyjnej w zakresie mającym wpływ na wynik sprawy. Skład orzekający w niniejszej sprawie uznał, że wymierzając karę pieniężną za zniszczenie drzew naruszono art. 7 i art.77 poprzez niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a nadto naruszono art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak uzasadnienia decyzji spełniającego wymagania procedury administracyjnej – odpowiada prezes SKO w Wałbrzychu. Jakich istotnych okoliczności nie uwzględniono?  – Nie wyjaśniono kwestii stopnia zniszczenia drzew, nie odniesiono się do kwestii odroczenia terminu płatności kary ze względu na stopień zniszczenia drzew, (były) braki w uzasadnieniu decyzji uzupełnia SKO.

– SKO zarzuciło nam niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy – informowała Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy w połowie 2016 roku.  – Decyzja wydana przez urząd zawierała wszystkie niezbędne dokumenty, czyli protokół ze zdjęciami z lutego 2014 roku; opinię dendrologiczną z kwietnia 2014 roku oraz protokół z lipca 2015 roku sporządzony z udziałem proboszcza parafii,  opisujący stan każdego drzewa wraz z dokumentacją fotograficzną. Po dokonaniu dodatkowej wizji w terenie oraz przygotowaniu obszerniejszego uzasadnienia, zostanie wydana kolejna decyzja.

Dodatkowa wizja została dokonana w lipcu 2016 roku. Nie trzeba być ekspertem, by stwierdzić, że pozbawione już kory pnie dawno żywymi drzewami nie są. Ponowna decyzja została wydana dopiero teraz.  29 sierpnia 2016 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2016 poz.1354) na podstawie którego naliczone zostały kary dla parafii katedralnej w Świdnicy za źle przycięte drzewa. Po decyzji SKO ponownie wszczęto postępowanie administracyjne w tej sprawie i wydano decyzje nakładającą  na parafię karę w wysokości 36 tys. zł – informuje Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy. Parafia ponownie może się odwołać od tej decyzji.

/asz/