Strona główna Wydarzenia Marcinowice W Szczepanowie most jak nowy

W Szczepanowie most jak nowy

0

Przebudowa mostu zakończona. W symbolicznej uroczystości oddania przeprawy do użytku uczestniczyli mieszkańcy, wykonawca i władze gminy Marcinowice.

1-most-szczepanow-po-i-przedTo inwestycja trzyetapowa. W pierwszej kolejności utwardzono strategiczną drogę transportu rolnego pomiędzy Szczepanowem a Białą, która pełni również rolę drogi awaryjnej podczas remontu mostu lub powodzi. Kolejnym etapem była budowa mostku, który na czas odbudowy oprócz drogi, był jedyną opcją komunikacji pomiędzy dwiema częściami Szczepanowa. Ostatecznie odbudowano most nad potokiem. Cieszę się, że ten ostatni etap mamy już za sobą. Stan mostu był bowiem na tyle zły, że w każdym momencie groziła katastrofa budowlana – mówił wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Prace wykonane zostały w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którą w lipcu br. Gmina Marcinowice uzyskała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Firmą wykonującą prace na moście było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Mostowych Patrycja Gosthorska ze Strzelina.

1-1-otwarcie-most-w-szczepanowieNa moście wykonane zostały roboty budowlane, które objęły m.in.: wzmocnienie przyczółków mostu poprzez wykonanie ławy betonowej połączonej z umocnieniem cieku w formie płyty betonowej a dno cieku umocnione zostało żelbetonem. Przepustowość mostu pozostała bez zmian Wykonane zostały nowe barierki, a całość konstrukcji oczyszczona i pomalowana farbami chemoutwardzalnymi. Wartość zadania wyniosła 222 317,75 zł brutto.

Małgorzata Wilk, UG Marcinowice, opr. red.