Strona główna 0_Slider Razem bezpieczni – finał nowatorskiego projektu

Razem bezpieczni – finał nowatorskiego projektu

0

Jak rozpoznawać przemoc? Jak unikać zagrożeń w sieci i w realnym świecie? Gdzie szukać pomocy? Co zrobić, by nie stracić kontaktu z własnymi dziećmi? Całe spektrum tematów związanych z bezpieczeństwem poruszano podczas warsztatów, dyskusji, a nawet spotkań w domach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował pierwszy program edukacyjny adresowany jednocześnie do gimnazjalistów, rodziców i seniorów.

razem-bezpieczniej-2016-12-09-1– Do tej pory, jak tylko słyszałam dzwonek czy pukanie, biegłam otwierać drzwi. Teraz wiem, że najpierw trzeba patrzeć przez wizjer, a jak coś jest nie tak, dzwonić na 112 – mówiła pani Dorota, jedna z seniorek objętych programem. Jej wypowiedź była jedną z wielu, zarejestrowanych w relacji filmowej, którą zaprezentowano dzisiaj w teatrze miejskim na konferencji podsumowującej program. Koordynatorka Anna Janus była zaskoczona efektami, jakie udało się osiągnąć. – To brzmi niewiarygodnie, ale z naszych bada i ankiet wynika, że niemal wszyscy uczestnicy skorzystali z tej formy podnoszenia świadomości – podsumowała. W realizacji uczestniczyli policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy MOPS i sanepidu.

Uczniowie wszystkich klas II gimnazjów czterech świdnickich gimnazjów uczestniczyli w 6-godzinnych warsztatach (przez pierwsze dwie godziny oddzielnie chłopcy    i dziewczęta, pozostałe wspólnie cały zespół klasowy). W małych grupach o prowadzili zajęcia służące zwiększeniu świadomości skutków stosowania i doznawania  przemocy.

Młodzież uczestniczyła m.in. w ćwiczeniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, na rozpoznawanie emocji i stanów (takich jak lęk, wstyd, złość, smutek, bezradność itp.).  Doświadczeni psychoterapeuci, trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego omówili różnice pomiędzy emocją a zachowaniem. W tym samym dniu zespół klasowy uczestniczył w spotkaniu z  przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy, którzy omówili z młodzieżą zagadnienia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych: czym są, jak działają, jaki wpływ wywierają na zachowanie osoby zażywającej, jak możne zmienić się ludzkie ciało pod wpływem zażywania narkotyków (w tym dopalaczy), jak należy zachowywać się w obecności osób znajdujących się pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdzie szukać pomocy w razie problemów uzależnień. Na zakończenie  funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przekazał informacje o czynach nieletnich, które są karalne, przedstawione zostały środki wychowawcze i poprawcze, omówione zostały problemy związane z demoralizacją. Łącznie 16 klas uczestniczyło w edukacji.

Dla osób w wieku senioralnym zorganizowano spotkania z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej, pomocy społecznej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, które pozwoliły na zaprezentowanie legitymacji, odznak poszczególnych służb, omówione zostały „Karty życia” i inne programy profilaktyczne adresowane do seniorów, jak reagować na trudne sytuacje i gdzie się zwrócić o pomoc. Łącznie zorganizowano 7 takich spotkań.

Oferta dla rodziców do warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Program obejmujący 10 spotkań 4 – godzinnych  w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. W ramach projektu zorganizowany dla rodziców 2 cykle warsztatów, w których wzięło udział 30 rodziców.

W ramach projektu zostały przygotowane materiały edukacyjne, m.in. ulotki dla młodzieży i seniorów. Tak szeroki program został zrealizowany dzięki 38 tysiącom złotych dotacji z MSW i 10 tysiącom z UM. Konferencję podsumowującą zakończył występ młodzieży ze Studia Piosenki w Bielawie.

/opr. red./
Zdjęcia Anna Pawłowska

 

Poprzedni artykułW Szczepanowie most jak nowy
Następny artykułObsesyjna Biblioteczka Agnieszki: Niezwykła wędrówka Harolda Fry