Strona główna 0_Slider Opłaty za śmieci niesprawiedliwe?

Opłaty za śmieci niesprawiedliwe?

6

Takiego zdania jest radny świdnicki Janusz Solecki, który w interpelacji do prezydenta miasta żąda odpowiedzi, dlaczego oplata za najmniejszy, 60 litrowy pojemnik jest dwukrotnie wyższa niż za 120 litrowy? Jego zdaniem uderza to w najmniejszych przedsiębiorców i usługodawców. Prezydent Świdnicy zarzuca radnemu populizm i przysyła wielostronicową odpowiedź.

śmieci2Od października tego roku miasto zajmuje się gospodarką odpadami także w nieruchomościach niezamieszkałych. Trzy lata wcześniej gminy przejęły taki obowiązek w nieruchomościach zamieszkałych. Odpowiadają za zorganizowanie selekcji, odbioru i utylizacji śmieci. I to gminy ustalają także ceny.

O wysokości opłat rozpętała się dyskusja na ostatniej sesji, a jej podsumowaniem jest interpelacja radnego Janusza Soleckiego, który zażądał wyjaśnień w sprawie różnic w cenach za wywóz różnych gabarytów pojemników. I tak, najmniejszy możliwy to pojemnik 60 litrowy, za który trzeba zapłacić ok. 57 złotych. Za dwa razy większy, 120 litrowy – 61 złotych. Jak wylicza radny, opłata za litr śmieci tym samym jest dwukrotnie wyższa, a z najmniejszych pojemników korzystają zwykle najmniejsze firmy. – Dla nich każdy grosz decyduje o być albo nie być – dodaje Janusz Solecki w interpelacji i załącza skargę firm z ulicy Przechodniej.

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska tak wylicza koszty dla pojemników:

Cena dla pojemników o większych pojemnościach została wyliczona proporcjonalnie, natomiast dla pojemnika 60 l ponieważ generuje on koszty w systemie utrzymania czystości tożsame z pojemnikiem 120l. I tak cena zakupu obu jest taka sama i wynosi około 135 złotych brutto. Koszt opróżnienia i transportu odpadów jest taki sam, ponieważ oba pojemniki nie różnią się wizualnie między sobą poza faktem, że w 60 l w połowie wysokości wstawione jest dno ograniczające ilość składowanych odpadów. Wynika to z faktu, że pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez samochody bezpylne oraz muszą spełniać normy PN-EN 840. Stąd w kalkulacji różnica to jednorazowy koszt przyjęcia odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, który wynosi około 2,5 zł za pojemnik. Ułożenie cennika służy zapewnieniu utrzymania czystości i porządku w mieście, zgodnie z zasadą im mniejszy pojemnik tym większa cena jednostkowa i wynika to z większego ryzyka pojawienia się niekontrolowanego strumienia odpadów.

Radny dopytuje, dlaczego firmy wynajmujące pomieszczenia w tym samym budynku nie mogą postawić jednego pojemnika i płacić za niego w równych częściach. Jak już wspomniał, chodzi zwłaszcza o mikrofirmy, które generują często mniej śmieci niż gospodarstwo domowe. Solecki pyta: czy nie mogą wspólnie wynająć pojemnik 60 litrowy i płacić po 30 złotych?

Wiceprezydent odpowiada, że takiej możliwości nie ma, a nawet jeśli firmy mają wspólny pojemnik, to i tak płacą  sztywne stawki i nie ma mowy o dzieleniu kosztów. Dlaczego?

W przypadku kilku właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów i tym samym ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy tu jednoznacznie podkreślić, że stan prawny w tym zakresie obowiązywał już przed podjęciem uchwał przez Radę Miejską w Świdnicy.
Mając na uwadze zarówno estetykę przestrzeni miejskiej, jak też brak miejsca na nieruchomościach, celem ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych stosownie do §9 ust.3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/231/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników wymaga:
1) utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
2) w przypadku nieruchomości, dla których odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych organizuje gmina – uzyskanie akceptacji gminy.
Zapisy zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach obligatoryjnie muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, a ich interpretacja winna odpowiadać założeniom Ustawodawcy. Dlatego pomimo „ wspólnych” pojemników na odpady należy pobierać opłaty oddzielnie, bowiem tego wymagają przepisy bezwzględnie obowiązujące, których w żaden sposób zarówno Prezydent Miasta, czy też Rada Miejska nie mogą modyfikować w dogodny dla siebie sposób.

Interpelacja radnego Janusza Soleckiego. Kliknij!

Pełna odpowiedź prezydenta Świdnicy. Kliknij!

Poprzedni artykułŚwiebodzickie gimnazjalistki zaszczepione
Następny artykułOdważne mamy w charytatywnym kalendarzu