Strona główna 0_Slider 9 milionów dotacji na Park Centralny w Świdnicy

9 milionów dotacji na Park Centralny w Świdnicy

8

9 mln zł dofinansowania na rewitalizację Parku Centralnego pozyskała Świdnica z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś II działanie 2.5 – rozwój terenów zielonych w miastach. Potwierdzeniem tego faktu jest podpisana dzisiaj przez prezydent miasta Beatę Moskal-Słaniewską  umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.

park-centralny-2016-12-23-19Projekt przebudowy Parku Centralnym obejmie cały, ponad 12-hektarowy obszar. Planowane jest odtworzenie historycznego wizerunku tego miejsca oraz wzbogacenie go o nowe nasadzenia.

Zakres prac w ramach dofinansowania obejmie: wycinkę chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew, nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, nowe nawierzchnie alejek parkowych i ścieżki rowerowe, oświetlenie parkowe, rozbudowę placów zabaw oraz małą architekturę (ławki, kosze, stojaki rowerowe). W parku pojawią się również fontanna, altana widokowa i polana piknikowa.

Dodatkowo wykonany zostanie także remont i przebudowa brzegów potoku Witoszówka i stawów, remont mostków w okolicach hali sportowej. Wybudowany zostanie również nowy mostek obok stawu oraz  zejścia do wody na potoku.

Prace remontowe powinny rozpocząć się w lutym przyszłego roku, od remontu potoku.  Planuje się, że całość inwestycji zakończy się w IV kwartale 2018.

– W 2015 roku, po rozstaniu z nierzetelnym wykonawcą, powróciliśmy do koncepcji remontu Parku Centralnego. Odstąpiliśmy od przygotowanego wcześniej planu rewitalizacji parku, który w mojej opinii naruszał historyczny obraz tego miejsca. Po szeroko przeprowadzonych konsultacjach przygotowaliśmy projekt odwołujący się do przedwojennego wizerunku tego miejsca. W międzyczasie pojawiła się szansa na pozyskanie dużego dofinansowania na jego realizację. Dzięki bardzo dobrze sporządzonemu wnioskowi mamy zagwarantowanych ponad połowę środków, potrzebnych na realizację zadania – podsumowuje prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Magdalena Dzwonkowska,

rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Zdjęcia Anna Pawłowska