Strona główna Wydarzenia Szansa na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych

Szansa na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych

0

Wałbrzych w partnerstwie z gminami z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej ubiega się o dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych (tzw. instalacji prosumenckich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Z dotacji będą mogli skorzystać także mieszkańcy Świdnicy.

pieniadze1

Prosument (producent + konsument) jest to wytwórca energii elektrycznej w instalacji prosumenckiej w celu jej zużycia na potrzeby własnego gospodarstwa domowego z możliwością sprzedaży nadwyżki dostawcy energii. Obowiązująca ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii dla prosumentów przewiduje brak zapłaty za nadwyżkę ilości energii wprowadzonej w stosunku do ilości energii pobranej z sieci. Koszt energii elektrycznej będzie podlegać rozliczeniu na podstawie ilości energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1:0,8 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW) lub 1:0,7 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW).

 Spotkanie informacyjne właścicieli budynków jednorodzinnych odbędzie się w środę, 9 listopada o godz. 16:00 w sali narad w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Podstawowe zasady dotowania instalacji prosumenckich:

– instalacja prosumencka jest to odnawialne źródło energii użytkowane na własne potrzeby. Na nieruchomościach prywatnych, można użytkować tzw. mikroinstalacje prosumenckie o mocy do 40 kW

– wydatki podlegające refundacji będą mogły zostać poniesione nie wcześniej niż po wyłonieniu przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu projektu Gminy Wałbrzych do dofinansowania,

-wartość dofinansowania to nawet  85 % kosztu poszczególnych instalacji, wkład własny mieszkańców natomiast będzie wynosił co najmniej 15%,

-wydatki będą ponoszone z góry przez mieszkańca, następnie będą podlegały refundacji (w związku z powyższym mieszkaniec powinien zabezpieczyć kwotę na całość inwestycji),

– po zakończeniu inwestycji mieszkaniec złoży wniosek o refundację wydatków wraz z dokumentem księgowym (rachunek, faktura), polisą ubezpieczeniową na okres nie krótszy niż pięć lat (okres trwałości projektu), potwierdzeniem zapłaty, protokołem odbioru prawidłowego wykonania instalacji zgodnie wymogami stawianymi przez Gminę Wałbrzych,

-gmina Wałbrzych w ciągu 2 miesięcy dokonuje zwrotu poniesionych wydatków przez mieszkańca w wysokości do 85% wartości projektu.

/opr.red/

 

 

Poprzedni artykułZasłużona wygrana Polonii-Stali w derbach regionu [FOTO]
Następny artykułGwiazdy i uczniowie w „Poskromieniu złośnicy”