Strona główna Wydarzenia Marcinowice Wysypiska do posprzątania

Wysypiska do posprzątania

1

Zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie całkowitego usunięcia odpadów z terenu działki nr 218/19 i 218/21 w Zebrzydowie. Wójt gminy Marcinowice w wydał decyzję nakazującą firmie RUSTYKAL-GRANIT Sp. z o.o. – właścicielowi działki, całkowite usunięcie odpadów od momentu uprawomocnienia się decyzji, co nastąpi pod 23 października.

nielegalne-wysypiska

Właściciel terenu  został zobowiązany do usunięcia odpadów poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie. 10.10.2016 r. do Urzędu Gminy w Marcinowicach wpłynęło pismo firmy RUSTYKAL-GRANIT Sp. z o.o. skierowane do firmy TRACO Sp. z o.o. Wojciech Sopata – dzierżawcy terenu, w którym właściciel działki informuje dzierżawcę o wydaniu w/w decyzji, wskazując go, jako właściciela odpadów i prosząc o jej wykonanie. Informuje w nim również, że w przypadku braku reakcji ze strony dzierżawcy(firmy TRACO Sp. z o.o.) firma RUSTYKAL-GRANIT Sp. z o.o. wystąpi na drogę sądową. Rada Sołecka miejscowości Zebrzydów została poinformowana o decyzji wójta oraz o piśmie firmy RUSTYKAL-GRANIT Sp. z o.o. Ponadto Prokuratura Rejonowa w Świdnicy prowadzi odrębne postępowanie w tej sprawie.

Prowadzone są również czynności dotyczące nielegalnego składowiska odpadów w Chwałkowie. We wrześniu  wójt po zgłoszeniu przez panią sołtys o istnieniu nielegalnego wysypiska w Chwałkowie, wezwał właściciela terenu o zaprzestanie wywożenia śmieci na nieruchomość oraz zobowiązał do poinformowania o podjętych działaniach. W wyniku braku reakcji właściciela wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z działki nr 105/7 i 105/8 w Chwałkowie. Zawiadomienie otrzymała również Prokuratura Rejonowa w Świdnicy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy oraz Posterunek Policji w Marcinowicach.

Małgorzata Wilk, UG Marconowice, opr. red.

Poprzedni artykułKradli drewno na Hyclu
Następny artykułZabytkowy pociąg „Westfalczyk” w historyczną rocznicę