Strona główna Kultura Stypendia kulturalne czekają

Stypendia kulturalne czekają

0

Do 30 listopada tego roku można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy.

pieniadze
Zgodnie z przyjętym regulaminem, stypendium może otrzymać osoba zamieszkująca w Świdnicy, która wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, opieki nad zabytkami. Pomysły muszą uwzględniać efekt promocyjny dla miasta.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku niezrealizowania programu stypendium, stypendysta jest zobowiązany zwrócić pobrane stypendium. Może być ono przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

Wnioski adresowane na Referat Kultury, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, do 30 listopada 2016 roku.  Uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu w Referacie Kultury, pokój nr 317 (tel.74/8562-836, 74/8562-966) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.swidnica.bip-gov.info.pl (prawo lokalne).

W 2016 roku zostały przyznane dwa stypendia o łącznej wartości 8 690 zł. Jakie środki będą przeznaczone na 2017 rok, rozstrzygnie się po zaplanowaniu budżetu. Osoby składające wnioski muszą podać szacunkową wartość projektu, który chciałyby realizować.

/opr. red./

Poprzedni artykułKary dla chuliganów
Następny artykułAleja Niepodległości w Świdnicy do remontu?