Strona główna 0_Slider Co z realizacją budżetu obywatelskiego 2016?

Co z realizacją budżetu obywatelskiego 2016?

0

Do końca roku zostały niespełna 3 miesiące. Niewiele więc czasu zostało na zrealizowanie zwycięskich projektów ze świdnickiego budżetu obywatelskiego 2016. Gotowe są m.in. Centrum Edukacji Czytelniczej w Gimnazjum nr 4 oraz siłownia i rozbudowany plac zabaw miedzy ulicami Metalowców i Przemysłową. Co z resztą?

plac-drzymalyPlac Drzymały. Fot. Marek Marczewski

Jak zapewnia rzeczniczka magistratu Magdalena Dzwonkowska, wszystkie projekty będą realizowane. Wiadomo jednak, że część zostanie wykonana dopiero w 2017 roku. Na jakim etapie są poszczególne projekty (poza wymienionymi już Centrum Edukacji i siłownią)? Informuje rzeczniczka:

Projekt budowy kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

Podpisana została umowa z projektantem, który przygotowuje dokumentację budowy kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę powinna być gotowa do 30.10.2016 roku. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Prace rozpoczną się w przyszłym roku. 

Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały, w tym przebudowa i renowacja placu zabaw

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych w przedmiocie zamówienia uzgodnień i uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany. Dokumentacja ma być gotowa do 21.10.2016. Jej zakres obejmuje:

* zaprojektowanie prac konstrukcyjno – budowlanych związanych z rozbiórką wejść do schronów, przygotowanie dokumentacji przebudowy układu drogowego, przygotowanie dokumentacji projektującej oświetlenie uliczne i wewnątrz skweru, projekt przebudowy kanalizacji deszczowej, projekt zagospodarowania zielenią, elementami małej architektury i urządzeniami placu zabaw.

Obecnie wybierane są urządzenia placu zabaw i małej architektury.

Rewitalizacja skweru u zbiegu Wałowej i Sikorskiego i Komunardów- etap 1

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych w przedmiocie zamówienia uzgodnień i uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany. Dokumentacja ma być gotowa do 21.10.2016. Jej zakres obejmuje:

* zaprojektowanie prac konstrukcyjno – budowlanych związanych z rozbiórką fontanny oraz fundamentów po pawilonach, przygotowanie dokumentacji przebudowy układu drogowego, przygotowanie dokumentacji projektującej oświetlenie uliczne i wewnątrz skweru, projekt przyłączy do fontanny oraz projekt fontanny, projekt zagospodarowania zielenią, elementami małej architektury.

Obecnie wybierane są urządzenia małej architektury.

Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Prądzyńskiego

Aktualnie jesteśmy na etapie uzgodnień i konsultacji odnośnie m.in. rodzaju nawierzchni kortu, możliwości jego ogrodzenia i oświetlenia. W tym roku planujemy ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy inwestycji. 

Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Of. Oświęcimskich 44-46, ul. Zamenhofa 49-55 oraz remont chodników należących do Gminy Miasto Świdnica

Zadanie zostało zrealizowane – boks został postawiony i w najbliższym tygodniu zarządca otrzyma klucze do niego.

Remont chodnika – przy parkingu na ul. Słowiańskiej (cmentarz komunalny)

Chodnik przy ul. Słowiańskiej został wykonany – wyremontowano powierzchnię 576 m2, 189 metrów obrzeży oraz 205 metrów krawężników. Wartość zadania to 68.199 zł. 

opr. Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykuł450-ciu „Małych wspaniałych” w Świdnicy
Następny artykułRozpoczął się nabór wolontariuszy na ME w wkkw