Strona główna Wydarzenia Świdnica Czas rozliczeń w miejskich spółkach

Czas rozliczeń w miejskich spółkach

1

Już jutro na sesji absolutoryjnej zbiorą się świdniccy radni, a przed nią była pora na rozliczenie dokonań w spółkach stanowiących własność miasta. Obradowały walne zgromadzenia ŚPWiK oraz MPK.

woda

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., które zebrało się w miniony poniedziałek udzieliło absolutorium Jackowi Sochackiemu, prezesowi Zarządu spółki.

Przyjęto sprawozdanie finansowe spółki za 2015 rok oraz sprawozdanie zarządu. W ubiegłym roku ŚPWiK wypracowało zysk netto w wysokości 2.161.457,86 zł, który w całości przeznaczony został na cele rozwojowe i modernizacyjne.

W 2015 roku spółka wydatkowała na rozbudowę i odtworzenie majątku kwotę 11 666 tys. zł. Kontynuowana polityka remontów posiadanej infrastruktury technicznej oraz nowych inwestycji spowodowała znaczne wyeliminowanie awaryjnych odcinków sieci wodociągowej oraz zapewniła bezawaryjną i o wyższym ciśnieniu dostawę wody do odbiorców. Jednocześnie spółka realizowała szeroki zakres przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych racjonalizujących zużycie wody i odprowadzania ścieków.

Mając na uwadze liczne walory wody, zarówno jakościowe, jak i jej składu chemicznego, spółka wdraża program promocji picia zimnej wody z kranu.

Tydzień wcześniej absolutorium otrzymał zarząd MPK.

mpk

W 2015 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 566.130,44 zł. Decyzją Zgromadzenia Wspólników, czyli miasta Świdnicy oraz gminy Świdnica i Żarów, został on w całości przeznaczony na cele inwestycyjne i rozwojowe. Wydatki na cele inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ubiegłym roku wyniosły 808.216,66 zł.
W zakresie inwestycji spółka zgromadziła niezbędne środki finansowe, będące wkładem własnym, w planowanym na rok 2016 zakupie nowych autobusów ze środków unijnych. W ramach nowej perspektywy, MPK zamierza wymienić znaczną cześć taboru na nowy i bardziej przyjazny środowisku.

/opr.red/

 

Poprzedni artykułPonad 700 stypendiów dla świdnickich uczniów
Następny artykułWpadł z narkotykami