Strona główna Polityka Świdniccy radni będą obradować

Świdniccy radni będą obradować

0

Na piątek, 29 kwietnia, została zwołana XIX Sesja Rady Miasta Świdnicy. Radni zajmą się między innymi zmianami w budżecie i ochroną zabytków. Początek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47

sesja

Porządek obrad radnych zaplanowano jak następuje:

1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum

2. Wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych przez Gminę Miasto Świdnica za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

3. Przedstawienie porządku XIX sesji Rady Miejskiej

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej

6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie

7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy pn. „Kontrola procedury i decyzji Prezydenta Miasta Świdnicy dot. zmiany umowy z firmą BlackRock Properties Sp. z o.o. na zagospodarowanie „Zaułka Świętokrzyskiego” – budowa galerii handlowej, związanej z naliczonymi karami umownymi w przypadku nierozpoczęcia i zakończenia budowy w terminie”

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 31.03.2016 r.

9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji

10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne

11. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Przygotowane na najbliższą sesję projekty uchwał to:

XIX/1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

XIX/2. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego

XIX/3. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych – lokali mieszkalnych będących w zasobach PKP S.A., położonych w Świdnicy

XIX/4. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica

XIX/5. w sprawie zmiany budżetu

XIX/6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

XIX/7. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2016 r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków

XIX/8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu

Od godziny 16.00 przez pół godziny planowane są wystąpienia mieszkańców.

/opr.red/

Poprzedni artykułŚwidniczanie powalczą o laury w Warszawie
Następny artykułMiasto znów wesprze zabytki