Strona główna Bez kategorii Budżet Obywatelski 2016 – gdzie i jak głosować?

Budżet Obywatelski 2016 – gdzie i jak głosować?

1

Od 11 kwietnia rusza głosowanie w ramach 3. edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Świdniczanie zadecydują, na co wydać 3,6 miliona złotych.

budżet dx 2

Do wyboru jest 141 projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Większość dotyczy zadań dzielnicowych, część to projekty ogólnomiejskie.

PEŁNA LISTA PROJEKTÓW. KLIKNIJ!

Głos można oddawać:

– korespondencyjnie (z użyciem karty i koperty zwrotnej, która dotrze do świdniczan wraz z instrukcją. Dodatkowe karty wydrukować można ze strony www.glosuj.swidnica.pl),
– internetowo (poprzez aplikację internetową www.glosuj.swidnica.pl),
– tradycyjnie w lokalu wyborczym.
Uprawniony do głosowania mieszkaniec Świdnicy może oddać tylko 1 głos na zadanie ogólnomiejskie i 1 głos na zadanie dotyczące dzielnicy, w której mieszka. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy więcej niż jedno pole na liście ogólnomiejskiej i dzielnicowej, głos uważa się za nieważny.

Za nieważne uznaje się także głosy:

– jeżeli głos oddany jest na innej karcie, niż na wydanym wzorcu przez Urząd Miejski;
– wpisane na karcie do głosowania imię, nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, PESEL jest błędny lub nie został wpisany;
– jednej i tej samej osoby, która oddała głos kilkakrotnie (odda więcej kart do głosowania niż jedną na daną listę projektów lub skorzysta z kilku form głosowania jednocześnie);
– oddane przez osobę niebędącą mieszkańcem Świdnicy;
– oddane  na karcie do głosowania korespondencyjnego, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Świdnicy po dniu zakończenia głosowania.

Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Głosowanie w lokalach wyborczych w dzielnicach odbędzie się od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-15:00. Wyznaczono następujące lokale wyborcze:

Okręg I – Centrum – Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter – pok. nr 104;

Okręg II – Śródmieście – a) Gimnazjum nr 3, ul. Saperów 23  – Hol przy wejściu głównym;

                                            b) Gimnazjum nr 2, ul. Of. Oświęcimskich 30 – Sekretariat szkoły;

Okręg IIIOsiedle Młodych Południe – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Marcinkowskiego 4/6;

Okręg IVOsiedle Młodych Północ – Gimnazjum nr 1, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21– Hol na wprost wejścia głównego ( parter);

Okręg VOsiedle Zawiszów– Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1 –Biblioteka szkolna, sala nr 22;

Okręg VIDzielnica Kolonia– Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VIIOsiedle Zarzecze – Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VIIIDzielnica Południowa – a) Filia MBP nr 5 w Świdnicy – ul. Kraszowicka 55- Wypożyczalnia dla dorosłych;

b) MOPS, ul. Westerplatte 47- Sekcja terenowa nr 3 pracowników socjal., pok. nr 18;

Okręg IX – Dzielnica Zachodnia – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 49 – Sala przyjęć klientów;

Ponadto swój głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe (bez względu na okręgi dzielnicowe) od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-18:00 będzie można także oddać w:

Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter, pok. nr 104;
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33;
Urzędzie Miejskim, Biuro Obsługi Klienta, ul. Armii Krajowej 49.

Od 16 do17 kwietnia (w sobotę i niedzielę) w godz. 9:00-15:00  głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe będzie można oddać w:

Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Klienta – parter;
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33.

Poprzedni artykułNowy kandydat na prezesa Sądu Okręgowego
Następny artykułStrzelał z nielegalnej broni