Strona główna Bez kategorii Będzie rok na plusie?

Będzie rok na plusie?

0

11 milionów złotych nadwyżki zostało zaplanowanych w budżecie powiatu świdnickiego na przyszły rok. 8 milionów zostanie przeznaczone na spłatę długów, reszta trafi na lokaty. Tak zakłada projekt budżetu, nad który Rada Powiatu będzie głosowała podczas dzisiejszej, ostatniej w tym roku sesji.

Sesja Rady Powiatu (2)

Na zdjęciu starosta Piotr Fedorowicz i radny Ryszard Chołko

Powiat zamierza osiągnąć dochody w wysokości ponad 133 milionów, a wydać tylko 122 miliony. Na inwestycje zostanie przeznaczonych 4,67 miliona złotych. w tej kwocie zapisany jest m.in. remont sali widowiskowej przy I LO, remont drogi powiatowej Boleścin-Krzczonów i dofinansowanie do zakupu samochodu dla straży pożarnej.

Sesja rozpocznie się 22 grudnia 2015 r. o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Świdnickiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
10. Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok Powiatu Świdnickiego:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzegomiu,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Informacje dla radnych.
14. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Poprzedni artykułWektor samodzielnym liderem
Następny artykułPolicjant po służbie złapał złodzieja