Strona główna Bez kategorii Nie chcą likwidacji gimnazjów

Nie chcą likwidacji gimnazjów

30

Zapowiedź minister edukacji Anny Zalewskiej o powrocie do ośmioklasowej podstawówki i czteroletnich liceów wywołała burzę. Dyrektorzy świdnickich gimnazjów są  przeciwni „wygaszaniu” ich placówek. Wczoraj spotkali się z prezydent Świdnicy Beatą Moskal-Słaniewską, w przyszłym tygodniu będą zwoływać Rady Pedagogiczne. Debaty zapowiadają także samorządy uczniowskie.

spotkanie

Zdjęcie UM Świdnica

– Chcemy zaprosić do nas minister Zalewską – mówi Danuta Morańska, dyrektorka Gimnazjum nr 1 w Świdnicy. – Zapowiedziała, że chce rozmawiać z nauczycielami i uczniami, więc zamierzamy skorzystać. Samorząd Uczniowski przygotowuje debatę, w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Pedagogiczna. Zamierzamy wypracować wspólne stanowisko i zadecydować, czy przyłączymy się do ogólnopolskiej akcji protestu przeciwko likwidacji gimnazjów. Otrzymaliśmy zaproszenie z Gimnazjum nr 24 w Toruniu, które opracowało list do ministra edukacji.

List jest zdecydowanym protestem przeciwko likwidacji gimnazjów. „Nie ma żadnych merytorycznych argumentów, które uzasadniają tak radykalne posunięcie, będące w istocie koncepcją rozwoju przez regres. Obecny Rząd, walcząc o głosy wyborców, podkreślał, że chce słuchać ludzi. Apelujemy o wysłuchanie głosów osób najlepiej zorientowanych w problemach oświaty, a szczególnie, tak głośnej ostatnio i komentowanej powszechnie, tematyce funkcjonowania gimnazjów. Jesteśmy pewni, że nie trzeba burzyć, wystarczy poprawić to, co istnieje. Tak będzie rozsądnie, oszczędnie i skutecznie.” – czytamy. – Myślenie o gimnazjach w kategoriach sprzed 17 lat jest nieporozumieniem – mówi Tomasz Całka, dyrektor Gimnazjum nr 4 w Świdnicy. – Według niedawnych ustaleń Instytutu Badań Edukacyjnych, poziom zachowań agresywnych jest wyższy w klasach IV-VI niż w gimnazjach. Nasi uczniowie są dobrze wyedukowani i przygotowani, także poprzez różnorodne ponadprogramowe działania, do dalszej edukacji. Poprawiajmy, a nie burzmy! Pozostawienie nastolatków w podstawówkach nie będzie żadnym panaceum na lepsze wychowanie i edukację. Warto też pomyśleć o kosztach przestawienia gimnazjów na naukę małych dzieci. Kto zapłaci za wyposażenie, za przekwalifikowanie nauczycieli?

Argumenty przeciw powszechnej opinii o fatalnym poziomie edukacji przedstawiają autorzy listu do ministra edukacji: „Polscy 15-latkowie mają jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie. Według międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej. Jest to wynik ciężkiej, wieloletniej pracy uczniów i nauczycieli, którzy udoskonalili swój warsztat, wzbogacili metody, dostosowując je do potrzeb i możliwości młodzieży, gwarantując jej wszechstronny rozwój. Czy warto niszczyć to, co funkcjonuje coraz lepiej? Trójszczeblowy system edukacji istnieje w większości krajów europejskich i dobrze się sprawdza.”

– Jesteśmy spolegliwą grupą społeczną, która nie pali opon i nie robi awantur pod ministerstwem. Na nas robi się eksperymenty od kilkunastu lat. Powinniśmy głośno mówić o złych stronach planowanych reform. Nasze szkoły dobrze funkcjonują, mają wypracowane swoje tradycje, historie, są dobrze doposażone. Potrzebujemy jedynie większego wsparcia psychologów i doradców zawodowych – mówiła podczas spotkania z władzami miasta Ewa Czwartacka, nauczycielka z Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.

Prezydent Beata Moskal-Słaniewska wskazuje na poważne koszty likwidacji gimnazjów. – Mamy nadzieję, że tym razem koszty całego przedsięwzięcia zostaną dobrze skalkulowane i nie będą obciążały budżetu samorządu. Do nowego systemu oświaty należałoby dostosować infrastrukturę. Nie wszystkie jednak szkoły podstawowe będzie można przekształcić w szkoły 8-klasowe. Szkołę Podstawową Nr 1w tej chwili rozbudowujemy, bo już teraz brakuje tam sal lekcyjnych. Wprowadzenie dodatkowych roczników oznaczać będzie wielozmianowość i wydłużenie czasu pracy szkoły do późnego popołudnia. Nie uda się też ochronić wszystkich nauczycieli. Wstępnie szacujemy, że około 40 osób, w tym także pracownicy administracji i obsługi, zostałoby bez pracy – mówi prezydent.

Gimnazja prowadzą nie tylko samorządy, ale także fundacje i stowarzyszenia. W Świdnicy zaledwie od 2 lat działa Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego, powołane przez Fundację „Fides et Educatio”, której fundatorem jest biskup katolickiej diecezji świdnickiej Ignacy Dec. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi rzecznika kurii na pytanie, co o zamiarach rządu Prawa i Sprawiedliwości sądzi biskup Dec.

Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykułSpacerował z reklamówką pełną marihuany
Następny artykułAdria nowym partnerem gminy Świdnica