Strona główna Bez kategorii „Drugie” świętuje 65-lecie

„Drugie” świętuje 65-lecie [FOTO]

3

Wciąż potrafią zaśpiewać piosenki, wykuwane na lekcjach rosyjskiego, powtórzyć słowo w słowo nauczycielskie przygany, wyliczyć doznane niesprawiedliwości w ocenach i „pierwsze dymki” w zatłoczonej toalecie. Lekarze, przedsiębiorcy, artyści, inżynierowie, sportowcy, nauczyciele jeszcze całkiem niedawno, jakieś 40, 30, 20, 10 lat temu biegli tu na lekcje. Dziś spotkali się na jubileuszowym Zjeździe Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. „Drugie” obchodzi okrągły jubileusz 65-lecia. W programie msza, spotkanie w szkole i bal.

zjazd (21)

Wypatrywanie znajomych twarzy, radość, że jednak są „nasi” z naszego rocznika, że wciąż wyglądamy świetnie i wcale się nie postarzeliśmy. Że szkoła, choć odnowiona, wciąż taka sama, z drewnianymi, nieśmiertelnymi krzesłami w auli, ceglanymi łukami jak w zamku krzyżackim na korytarzach, że parkiet wciąż skrzypi. 3 października dla absolwentów II LO stał się podróżą w przeszłość.

Uroczystości rozpoczęła msza św., celebrowana przez dawnych uczniów, dziś księży.   Oczywiście wcale niepunktualnie (który apel w szkole zaczynał się o czasie?), około 10.00, dawnych uczniów w szkolnej auli witali absolwenci – dziennikarz radiowy Marek Smółka i prowadzący: Kacper Danisiewicz oraz Karolina Dziakowicz. Oczywiście słowo wstępne wygłosił obecny dyrektor Jacek Iwancz, również absolwent II LO. Za jego kadencji szkoła w  rankingach uplasowała się jako najlepszy ogólniak w powiecie świdnickim. Sam jednak dyrektor ma jeszcze dużo do zrobienia, nie tylko dla utrzymania prestiżu szkoły, ale i własnej legendy. Jacek Iwancz wciąż nie ma pseudonimu. A takie po wielu latach pracy w „drugim” zyskali od uczniów dwaj poprzedni szefowie placówki. I obaj zaszczycili jubileusz swoją obecnością: Zenon Michalczyk „Słoneczko”, znany ze stoickiego spokoju, nienagannych manier i szacunku dla uczniów oraz  Bogusław Wojskowicz „Zefir”, darzony wyjątkową sympatią za bezpośredni sposób bycia.

Na ten wyjątkowy, szkolny apel złożyły się występy utalentowanych wokalistów, recytatorów, akrobatów, tancerzy. Prawdziwą euforię wywołały Showgirls czyli nauczycielki, wspierane przez Macieja Wodzińskiego (nauczyciel w-f) i dyrektora Iwancza w pastiszu discopolowego przeboju „Ona tańczy dla mnie”.  Najważniejsze działo się jednak w korytarzach i w salach lekcyjnych. Obecni uczniowie i nauczyciele zadbali o wspaniałą atmosferę, przygotowali kilka kawiarenek, nie zabrakło też dawnych kronik. Oczywiście kilka klas zerwało się z tych zajęć i powędrowało do pobliskich restauracji. Zdecydowanie wzruszająco brzmiały słowa starszego pana z brzuszkiem, który żegnał się z kolegami i koleżankami – „To co, widzimy się w poniedziałek. Matma pierwsza?”

Agnieszka Szymkiewicz/absolwentka II LO

Zdjęcia Artur Ciachowski/uczeń II LO

Szkoła o swojej historii:

W roku szkolnym 1949/50 ówczesne władze oświatowe, przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wydały decyzję dotyczącą utworzenia w Świdnicy drugiej szkoły kształcącej na poziomie średnim, która nosiła miano „Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD”. Miała ona charakter szkoły świeckiej i działała pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła ta miała pierwszą swoją siedzibę przy al. Wojska Polskiego, a następnie przy ul. Folwarcznej 2. Od 1951 r. szkoła ta zaczęła funkcjonować już w budynku przy ul. Równej 11, a rok później pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury (16 dziewcząt i 3 chłopców). Od 1 września 1955 r. zmieniono nazwę szkoły na „Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD”. W następnym roku była to już „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące”. Od początku swojej działalności szkoła słynęła z zamiłowania do turystyki, z organizowania pieszych wędrówek po Dolnym Śląsku, całej Polsce, a w roku 1960 szkolny obóz wędrowny dotarł do Czechosłowacji. Przyszły też pierwsze sukcesy naukowe. W maju 1966 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia gen. Al. Zawadzkiego. Odtąd funkcjonowała nazwa ”II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”. Wśród czynników, które zadecydowały o wyborze tego patrona, był świecki charakter szkoły.

II LO

W początkowym okresie działalności liceum dyrektorzy zmieniali się bardzo często. Dopiero od stycznia 1967 r. sytuacja ustabilizowała się, gdy dyrektorem został nauczyciel biologii, miłośnik poezji i kolekcjoner złotych myśli – Zenon Michalczyk (pseud. „Słoneczko”), który pełnił swoją funkcję przez kolejne 24 lata. W tym też roku zaczęto realizować reformę liceum ogólnokształcącego, jako szkoły czteroletniej. W październiku 1972 r. oddano do użytku prawdziwe laboratorium języków obcych, mieliśmy pierwszego laureata olimpiady (biologicznej) oraz dwójkę finalistów (biologia i jęz. rosyjski). Od 1973 r. wprowadzono klasy sprofilowane. 1 września 1977 r. szkoła przybrała nazwę: „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”, gdyż do II Liceum dołączyło Liceum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe. W tymże roku Samorząd Uczniowski wydał pierwszy numer szkolnego pisma „Diariusz Żaków” (ukazuje się do dzisiaj), uczennica II LO zdobyła ogólnopolskie wyróżnienie na najlepszą pracę maturalną, a chór II LO (ok. 120 uczniów) wraz z dyrygentem zastali odznaczeni nagrodami Miasta Świdnicy. W następnym roku gościliśmy delegację Węgrów.
W październiku 1980 r. podczas IV Zjazdu Absolwentów nadano medal Prymusa 24 absolwentom z lat 1955-1977, a liceum obchodziło swoje 30-lecie i zostało odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W pamiętnym roku 1989 wzięliśmy udział w Mszy Pojednania w Krzyżowej, a w szkole otwarto pierwszą nowoczesną pracownię komputerową z 10 komputerami typu „Junior”.

Decyzją Rady Pedagogicznej w lutym 1990 r. zniesiono patrona szkoły i odtąd nazywaliśmy się „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy”. Wróciła do szkół nauka religii, odbył się I Festiwal Piosenki Świątecznej (dotrwał do XX wydania), a szkoła zatrudniła własną księgową.
1 stycznia 1991r. stanowisko dyrektora szkoły objął Bogusław Wojskowicz (nauczyciel wychowania fizycznego), który przepracował w „Drugim” przeszło 36 lat, a przez 20 lat i 8 miesięcy był kolejnym dyrektorem. Oprócz nieustannej i wszechstronnej modernizacji budynku szkolnego dyr. B. Wojskowicz dbał o poszerzanie bazy dydaktycznej szkoły. Powstała druga pracownia komputerowa, naukę rozpoczęła największa w historii ilość klas (28), a liceum przeszło na samodzielny rozrachunek. Szkoła uczestniczyła w kilku programach (autorski program nauczania jęz. niem. „Trident”, „Elementarz”, „Program Wspierania Uzdolnień” itp.), powstał Klub Inteligencji Europejskiej, przeprowadzono I Ogólnoszkolne Dyktando, kontynuowano szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym i krajowym. W roku dwutysięcznym wzięliśmy m.in. udział w pierwszych świdnickich Targach Szkół, w prareferendum w sprawie integracji z Unią Europejską, w ogólnopolskiej konferencji ”Młodzi wobec wyzwań polityki prorodzinnej”, a w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie odebraliśmy wyróżnienie w konkursie dla młodych dziennikarzy. Zorganizowano też w szkole I Tydzień Kultury Słowa przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

W 2002 r. w wyniku reformy oświaty szkoła przekształciła się w 3-letnie LO. W 2003 r. w zwycięskiej drużynie I Świdnickiej Cyberolimpiady znalazło się dwoje uczniów z naszego liceum (już tylko 3-letniego), odbyły się I Mistrzostwa ZSO w Sportach Zimowych, a w czerwcu głosowaliśmy w ogólnonarodowym referendum w sprawie przyjęcia Traktatu akcesyjnego do UE. Od 2004 r. przeprowadzane były w szkole systematycznie niepowtarzalne „British&American Days”, biblioteka szkolna obchodziła uroczyście swoje święto, a młodzież z sukcesami uczestniczyła w wielu olimpiadach przedmiotowych, turniejach, zawodach i konkursach na wszystkich szczeblach.
W roku 2005 po raz pierwszy nasi trzecioklasiści tańczyli w I Świdnickim Polonezie na Rynku w Świdnicy, a potem w maju pisali egzamin maturalny wg zasad tzw. nowej matury.

W październiku 2010 r. szkoła uroczyście obchodziła swoje 60-lecie połączone z IX Zjazdem Absolwentów.
Od 1 września 2011 r. dba o szkołę kolejny dyrektor – Jacek Iwancz, absolwent II LO, nauczyciel chemii i były wicedyrektor. Kontynuuje on nie tylko tradycje szkoły i system zarządzania wypracowany przez poprzednich szefów placówki, ale stara się by liceum było znaną i bardzo dobrze notowaną szkołą nie tylko w środowisku lokalnym, ale także w całym kraju i w Europie. To entuzjasta współpracy z zagranicą, od wielu lat koordynator unijnego programu Sokrates Comenius w Świdnicy. Dzięki dyrekcji i nauczycieli języków obcych nasza szkoła już od 2004 r. prowadzi systematyczną, zorganizowaną wymianę grup młodzieży. Zaprzyjaźniliśmy się już z Niemcami, Anglikami, Czechami, Hiszpanami, Grekami i Włochami, a wzajemna wymiana doświadczeń pedagogicznych jest źródłem nowych pomysłów do pracy z uczniami. Pod kierownictwem dyr. Jacka Iwancza, jego zastępczyń (także absolwentek II LO): p. Zofii Skowrońskiej-Wiśniewskiej i p. Beaty Dratwy szkoła wytycza nowe kierunki współpracy z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami oraz wieloma instytucjami, nie tylko lokalnymi. Od lat jesteśmy w stałym i niezwykle intensywnym kontakcie z uczelniami wrocławskimi, gdzie młodzież uczestniczy w wykładach, laboratoriach, warsztatach i pokazach.

Poprzedni artykułZiemniaczana fiesta w „trójce”
Następny artykułPiłkarze powalczą o punkty w stolicy Karkonoszy