Strona główna Bez kategorii Jak poszło świdnickim maturzystom?

Jak poszło świdnickim maturzystom?

0

Maturę w liceach powiatu świdnickiego przy pierwszym podejściu zdało w liceach 73,2% uczniów, w technikach 57,5%. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z egzaminem z języka obcego, najsłabiej poszła matematyka.

matura9

Średnia zdawalność dla Polski to 74%. Średnie w województwie dolnośląskim dla techników to  – 62,4% (powiat 57,5%), dla liceów – w województwie 79,6% (w powiecie 73,2%). Blisko 20% uczniów ma prawo do poprawki w sierpniu. Dopiero po sierpniowej dogrywce zostaną podane oficjalne wyniki dla poszczególnych szkół.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała szkołom wyniki po majowych egzaminach. Nie udało się uzyskać informacji ze wszystkich świdnickich placówek. Informacji udzielili dyrektorzy I i II LO, Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych oraz Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych.

I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy:

Do egzaminu maturalnego 2015 przystąpiło 144 tegorocznych absolwentów I LO.  Zdało 94% uczniów.
9 osób nie zdało egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym; wszystkie te osoby mają prawo do „poprawki” w sierpniu.
Wyniki średnie I LO z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym:
język polski – 69,3%              (średnia wojewódzka dla LO – 67,2%, powiatowa 62,7%)
matematyka – 63,6%             (średnia wojewódzka dla LO – 54,5%, powiatowa 49,8%)
język angielski – 89,7%         (średnia wojewódzka dla LO – 78,9%, powiatowa 75,7%)

Część ustną egzaminu maturalnego zdało 100% tegorocznych maturzystów. W 105 przypadkach uzyskano wyniki 90% i wyższe, w tym 49 razy egzamin zakończył się z wynikiem 100%. W części pisemnej egzaminu maturalnego, w której uczniowie zdawali dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym, wyniki są dobre lub bardzo dobre. Na tle powiatu świdnickiego, średnich wojewódzkich i krajowych najlepsze wyniki zanotowaliśmy z: geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii i języka angielskiego. Z pozostałych przedmiotów średnie wyniki przewyższają również powiatowe czy wojewódzkie – informuje dyrektor Robert Kaśków.

II LO w Świdnicy:

Do egzaminu przystąpiło 151 absolwentów. Zdało 94,7%. 6 osób przystąpi w sierpniu do poprawki z matematyki, 2 z ustnego j.angielskiego.

Wyniki poziom podstawowy (obowiązkowy):
język polski 67%                    (średnia wojewódzka dla LO – 67,2%, powiatowa 62,7%)

matematyka 68,3%               (średnia wojewódzka dla LO – 54,5%, powiatowa 49,8% )

język angielski  85,7%            (średnia wojewódzka dla LO – 78,9%, powiatowa 75,7%)

Najwyższe wyniki uczniów na poziomie rozszerzonym:
j.pol. 100% (3 osoby)
j.ang. 100%
matematyka 100 %
biologia 95 %
chemia 95%
geografia 87%
historia 92 %
fizyka 82%

TECHNIKA:

Zespół Szkół Hotelarsko -Turystycznych w Świdnicy:

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 39 osób, 16 nie zdało. 9 osób przystąpi do poprawki w sierpniu. Poziom zdawalności – 65,6%.

Wyniki poziom podstawowy:

język polski 56,7%         (średnia wojewódzka dla technikum 55,8, powiatowa 57,4%)

matematyka 33,9%      (średnia wojewódzka dla technikum 40,6, powiatowa 36,5%)

język angielski 61,7%    (średnia wojewódzka dla technikum 65,0%, powiatowa 64,5%)

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznego wyniku. Matura 2014 była dla naszej szkoły trudna, ale wyciągnęliśmy wnioski i bardzo ciężko pracowaliśmy. Jesteśmy dumni z naszych uczniów – mówi wicedyrektor Karina Laska.

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy:

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 69 osób, 18 nie zdało. 12 osób przystąpi do poprawki w sierpniu. Poziom zdawalności – 73,9%.

Wyniki poziom podstawowy:

język polski 56,4%         (średnia wojewódzka dla technikum 55,8, powiatowa 57,4%)

matematyka 44,5%      (średnia wojewódzka dla technikum 40,6, powiatowa 36,5%)

język angielski 71,7%    (średnia wojewódzka dla technikum 65,0%, powiatowa 64,5%)

– Nasi uczniowie po raz kolejny poradzili sobie bardzo dobrze. Bardzo dobre wyniki uzyskali na egzaminach z przedmiotów ścisłych i warto dodać, że aż 16 osób wybrało fizykę (najwięcej w skali powiatu) – mówi dyrektor Krystyna Kowalonek.

/opr. asz/

matura2015

 

Poprzedni artykułPan Stanisław błyszczy formą!
Następny artykułMedale naszych kolarzy w Sobótce!