Strona główna Sport Lekkoatletyka Wbiegną na Wieżę Ratuszową

Wbiegną na Wieżę Ratuszową

0

Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” i Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają amatorów biegania na II Świdnicki Bieg na Wieżę Ratuszową, który odbędzie się w sobotę, 27 czerwca. Biegać będziemy na czas, pokonując jedną pętlę wokół Rynku, a następnie 222 schody w wieży, aż na taras widokowy gdzie usytuowana będzie meta.

II_bieg_plakat_

Zapisy w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.30. Start biegu nastąpi punktualnie w samo południe. Ze względów organizacyjnych w biegu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 150 osób. Szczegóły w regulaminie zamieszczonym poniżej. Udział w imprezie jest darmowy.

REGULAMIN II ŚWIDNICKIEGO BIEGU NA WIEŻĘ RATUSZOWĄ

1. ORGANIZATOR:
– Lokalna Organizacja Turystyczna „ Księstwo Świdnicko-Jaworskie”

2. CEL:
– Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku.
– Wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży ratusza.
– Promocja miasta Świdnicy oraz regionu Księstwo Świdnicko-Jaworskiego

3. TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 27 czerwca 2015 r. r. , bieg na czas, zawodnicy pokonają 1 pętlę wokół świdnickiego rynku a następnie wbiegną na Świdnicką Wieżę Ratuszową pokonując 222 schody. Bieg na czas, start zawodników co pół minuty.

Start w Świdnickim Rynku (na przeciwko punktu Informacji Turystycznej). Start Biegu Głównego o godz. 12.00. Planowane zakończenie imprezy około godz. 16.00.

4. UCZESTNICTWO:
Uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów, obok Informacji Turystycznej) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

Spełniają wymogi niniejszego regulaminu.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

Podczas zapisów zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.

Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.

W biegu głównym udział wziąć osoby , które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie podczas zapisów okazać będą musiały zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

5. ZGŁOSZENIA
Zapisy do biegu – w dniu imprezy , w biurze zawodów od godz. 10.00 do 11.30. Biuro zawodów mieścić się będzie w Świdnickim Rynku obok punktu Informacji Turystycznej .

Uczestnictwo w imprezie – bezpłatne

Maksymalna liczba osób mogących wziąć udział w biegu głównym – 150

6. KLASYFIKACJE:

Prowadzona będzie klasyfikacja:
● generalna mężczyzn
● generalna kobiet

Zawodnicy startują pojedynczo na sygnał dźwiękowy i gest sędziego startowego.

Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej.

7. NAGRODY:

Nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej:

Kobiety:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Mężczyźni:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Informacja o nagrodach/medalach dla uczestników podawana będzie na bieżąco w trakcie przygotowań do imprezy.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

Plan imprezy:
1 . Zapisy 10.00-11.30
2. Start biegu 12.00-15.00
3. Zakończenie biegu, dekoracja – 15.00-16.00

Poprzedni artykułZłoci siatkarze z Gimnazjum nr 3
Następny artykułDla kogo wyższa emerytura?