Strona główna Bez kategorii Dla kogo wyższa emerytura?

Dla kogo wyższa emerytura?

0

Od 1 maja 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów, na których mogą skorzystać nie tylko przyszli, ale także i niektórzy obecni emeryci. Sprawdź, czy jesteś w którejś z poniższych grup i czy spełniasz określone warunki. Jeśli tak, złóż wniosek w najbliższej jednostce ZUS.

pieniadze

GRUPA I

Osoby, którym ustalono już kapitał początkowy, ale nie mają jeszcze prawa do emerytury. Przeliczenie przysługuje w przypadku, jeśli przed 1 stycznia 1999 r. osoba przebywała na urlopie wychowawczym lub posiadała okresy opieki nad dzieckiem.

GRUPA II

Osoby, którym ustalono prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, a emerytura jest obliczona wg nowych zasad, tj. z uwzględnieniem kapitału początkowego. Przeliczenie przysługuje, jeśli osoba spełniają jeden z trzech warunków:
1.    posiada okresy opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego przed 1 stycznia 1999 r. lub
2.    posiada okresy studiów wyższych przed 1 stycznia 1999 r., które do kapitału początkowego zostały przyjęte w niepełnym wymiarze ze względu na ograniczenie ich do ⅓ okresów składkowych (np. studia wyższe przed 1 stycznia 1999 trwały programowo 5 lat, a do KP przyjęto tylko 2 lata, ponieważ do 1 stycznia 1999 roku osoba udokumentowała  tylko 6 lat okresów składkowych; przelicznie:  ⅓x 6 = 2 lata) lub
3.    wniosek o emeryturę powszechną złożyła dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, a w dacie przyznania emerytury obowiązywały już inne tablice średniego dalszego trwania życia (ŚDTŻ) niż w chwili ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (zmiana tablic ŚDTŻ następuje co roku, od 1 kwietnia).

GRUPA III

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., którym ustalono prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 (szczególne warunki).
Przeliczenie kapitału początkowego i emerytury przysługuje, jeśli osoba spełnia jeden z dwóch warunków:
1.    przebywała na urlopie wychowawczym, posiada okresy opieki and dzieckiem przed 1 stycznia 1999 r. lub
2.    posiada okresy studiów wyższych przed 1 stycznia 1999 r., które do kapitału początkowego zostały przyjęte w niepełnym wymiarze ze względu na ograniczenie ich do ⅓ okresów składkowych (np. studia wyższe przed 1 stycznia 1999 roku trwały programowo 5 lat, a do KP przyjęto tylko 2 lata, ponieważ do 1 stycznia 1999 roku osoba  udokumentowała tylko 6 lat okresów składkowych; ⅓ x 6 = 2 lata).

GRUPA IV

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., którym ustalono prawo do emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeliczenie kapitału początkowego i emerytury przysługuje osobie,  która przed 1 stycznia 1999 roku posiada okresy opieki nad dzieckiem albo okresy urlopu wychowawczego.

GRUPA V

Osoby, którym wysokość emerytury ustalono wg starych zasad (art. 53), tj. bez udziału kapitału początkowego. Przeliczenie emerytury przysługuje osobie, która łącznie spełni poniższe warunki:
1.    pracowała po przyznaniu emerytury i
2.    nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (WWPW, określony w decyzji emerytalnej) ustalony na podstawie zarobków: z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z okresu 1995-2014 lub z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu zatrudnienia (nie muszą to być lata kolejne) będzie wyższy niż 250 % (choć jeden zarobek do obliczenia wskaźnika musi być z okresu po przyznaniu emerytury).
Uwaga, w tym przypadku prawo do przeliczenia emerytury przysługuje tylko raz!

GRUPA VI

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., którym ustalono prawo do emerytury z tytułu powszechnego wieku emerytalnego wg starych zasad. Przeliczenie emerytury wg nowych zasad przysługuje osobie, jeśli spełni łącznie poniższe warunki:
1.    pracował po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i
2.    wniosek o emeryturę złożyła po osiągnięciu wieku emerytalnego i po 31 grudnia 2008 roku i
3.    emerytura powszechna ustalona wg nowych zasad będzie wyższa niż ustalona wg starych zasad.
Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku – jeśli osoba ma również ustalone prawo do emerytury wcześniejszej – to podstawa wymiaru nowej emerytury będzie pomniejszona o kwoty pobranych emerytur, a osoba ta utraci prawo do emerytury wcześniejszej bez względu na wysokość nowej emerytury.

Monika Bisek-Grąz
rzecznik prasowy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Wałbrzych

Poprzedni artykułWbiegną na Wieżę Ratuszową
Następny artykułRuszają remonty chodników