Strona główna Bez kategorii Szansa dla mieszkańców z inicjatywą

Szansa dla mieszkańców z inicjatywą

1

Liczy się przede wszystkim pomysł i grupa zaangażowanych mieszkańców miasta, aby w ramach inicjatywy lokalnej zgłosić własny projekt z wnioskiem o wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego. Od 2014 roku można korzystać z takiej formy pomocy. Jak po nią sięgnąć?

swidnica

Grupa inicjatywna – nieformalna lub stowarzyszenie, czy inna organizacja może na przykład zgłosić wniosek do prezydenta o zmodernizowanie boiska czy placu zabaw lub zorganizowane zajęć dla dzieci i młodzieży. Jednak poza dobrym pomysłem grupa musi zaproponować wkład własny, niezbędny do realizacji zgłoszonego projektu, niekoniecznie finansowy. Może być on rzeczowy bądź w formie prac społecznych.

W ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu inicjatyw lokalnych zrealizowano m.in. projekt „Świdniczanie dla świdniczan” mający charakter targów, w czasie których mieszkańcy prezentowali i opowiadali o swoim hobby, zachęcając przy tym innych do działania. Zorganizowano także koncerty w ramach akcji „Małe ale ważne” skierowane do dzieci w wieku od 0 do 5 lat oraz ich rodziców, połączone z nauką muzyki metodą E.E. Gordona. Wykonana została również kanalizacja deszczowa przy ul. Kątnej.

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizować można zadania w zakresie m.in. nauki i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury, kultury, sztuki, turystyki, sportu, ekologii, a także działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, działalności charytatywnej czy promocji i organizacji wolontariatu.

Wystarczy tylko wypełnić odpowiedni wniosek (projekt wniosku w załączniku) i dostarczyć go w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub w formie elektronicznej na adres [email protected], przy czym wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do wniosku składanego przez grupę inicjatywną należy dołączyć m.in. listę osób wchodzących w skład grupy, w imieniu której wniosek jest składany.

Jego dalszą analizą pod względem formalnym zajmą się urzędnicy, po czym trafi on do oceny merytorycznej, powołanego przez prezydenta Zespołu Roboczego. Wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Te, które uzyskają największą liczbę punktów skierowane zostaną do realizacji.
Miasto w tym roku przeznaczyło na realizację projektów 60 000 zł.

/UM w Świdnicy/

REGULAMIN

WNIOSEK

Poprzedni artykułZnani piłkarze spotkali się z uczniami SP 6 [FOTO]
Następny artykuł6-tygodniowa kuracja Naturhouse [WYNIKI KONKURSU]