Strona główna Wydarzenia Jaworzyna Śląska Zobacz lokomotywy nocą

Zobacz lokomotywy nocą

0

Jeszcze nie wszyscy otrząsnęli się po wydarzeniach ostatniego, majowego weekendu, a Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku szykuje i ogłasza kolejne atrakcje, a wśród nich konkurs fotograficzny.

Gala Parowozów w Jaworzynie Śląskiej 2013__13

Tym razem chcielibyśmy zaprosić na nietypowe, bo nocne, zwiedzanie naszego muzeum. W sobotę, 16 maja w związku z odbywającą się w kraju akcją Noc Muzeów zapraszamy do Jaworzyny Śląskiej – mówi Katarzyna Szczerbińska, dyrektor Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.

Specjalnie na tę okazję wyszykowany i odpalony zostanie jedyny, sprawny na Dolnym Śląsku, parowóz normalnotorowy – TKt48-18. Do godziny 22:00 odbywać będą się peregrynacje po naszej unikatowej Trasie Parowozowej.

Ramowy program wydarzenia:

10:00 – 18:00 Muzeum funkcjonuje w oparciu o normalny, codzienny, cennik  i zasady.

Przez cały dzień organizowane będą również przejazdy w wagonie letnim prowadzonym przez parowóz TKt48-18.

18:00 – 22:00 Noc Muzeów

Wstęp do Muzeum jest nieodpłatny. Odwiedzający mogą samodzielnie (bądź z Przewodnikiem) zwiedzać wskazane przez Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku wystawy. Przejazd w wagonie prowadzonym przez parowóz TKt48-18 jest odpłatny – 6.00 zł / os.

Ponadto już teraz nam niezmiernie miło ogłosić rozpoczęcie Konkursu Fotograficznego Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Celem konkursu jest wyłonienie 13 fotografii, które znajdą się w KALENDARZU Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku na rok 2016 r. To będzie pierwszy, oficjalny kalendarz Muzeum w historii! Dlatego tym bardziej zachęcamy do udziału!

ZASADY:

1. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną, zarówno cyfrowo jak i analogowo,

2. Fotografie mogą być czarno – białe i kolorowe,

3. Fotografie muszą przedstawiać pojazdy szynowe z kolekcji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku,

4. Na fotografiach znajdować się mogą zarówno pojazdy czynne jak i te nieczynne,

5. Do każdej przesłanej fotografii należy załączyć oświadczenie, że jest się autorem fotografii oraz zgodę na jej nieodpłatne używanie przez Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa – także do celów komerycyjnych oraz datę i miejsce jej wykonania. Dotyczy to również prac, które nie znajdą się w kalendarzu.

6. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłączenie te zdjęcia które zawierać będą w/w oświadczenia i informacje,

7. Prace konkursowe należy wysyłać na adres: [email protected], w treści wiadomości należy podać dopisek – PRACA KONKURSOWA,

8. Prace przyjmowane będą do dnia 15.06.2015 r. do godz. 24:00,

9. Wyniki ogłoszone zostaną na oficjalnej stronie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku: www.muzeumtechniki.pl, w dn. 1.07.2015 r.

10. Prace zostaną również zaprezentowane w siedzibie Muzeum w dnia 5 lipca 2015 r. (pierwszy Weekend pod Parą)

11. Prace, które znajdą się Kalendarzu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, zostaną wybrane przez jury w głosowaniu tajnym,

12. Skład jury konkursowego:

Dr Piotr Gerber (Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska),

 

Katarzyna Szczerbińska – Tercjak (Dyrektor Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),

 

Zbigniew Gryzgot (Kustosz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),

 

Maciej Mądry (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),

 

Tomasz Pietrzyk (fotoreporter)

13. Decyzje jury mają charakter ostateczny i uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od decyzji,

Oprócz nagród rzeczowych jakie ufundował Organizator, wybrane fotografie znajdą się w oficjalnym kalendarzu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku 2016.

 

Poprzedni artykułAquaparku nie będzie. Basen letni i stadion do przebudowy
Następny artykułMrozu na Dniach Żarowa