Strona główna Bez kategorii Urząd po przeróbkach

Urząd po przeróbkach

4

Świdnicki Urząd Miejski zorganizowany na nowo. Zniknęły departamenty i podporządkowane im referaty. Jak tłumaczy Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka magistratu, struktura została „spłaszczona”. I dodaje dlaczego: „Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, aby zapewnić coraz bardziej efektywne rezultaty pracy, poprawić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz lepszą realizację przedsięwzięć.”

UM

Screen google street viev

Od 18 maja w świdnickim Urzędzie Miejskim obowiązuje nowa organizacja pracy. Nie ma już departamentów, a nowe wydziały mają nieco inne zakresy obowiązków, jak deklaruje rzeczniczka – bardziej uszczegółowione. Zapewnia, że żaden z urzędników nie stracił pracy, co najwyżej doszło do zmiany stanowisk.

Skład obecnej kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Świdnicy:
– Dyrektor Biura Radców Prawnych – Jarosław Wasyliszyn
– Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Jerzy Purtak
– Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Przetargów – Joanna Salus-Komorowska
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury – Małgorzata Osiecka
– Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – Maria Kasprowicz-Gładysz
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami – p.o. Tomasz Jaworski
– Dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej – Maciej Gleba
– Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – p.o. Elżbieta Smoter
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Alicja Masny
– Dyrektor Wydziału Transportu – Małgorzata Lubandy
– Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego – p.o. Marta Gozdek
– Dyrektor Promocji Miasta i Turystyki – Jacek Piekunko
– Dyrektor Wydziału Edukacji – Tadeusz Niedzielski
– Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych – stanowisko nieobsadzone, ogłoszony zostanie konkurs
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych – Danuta Nowicka
– Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich – Wiesław Pietrzyk
– Dyrektor Wydziału Finansowego (z-ca Skarbnika) – Kacper Siwek
Prócz tego w kadrze zarządzającej pozostają: zastępcy prezydenta, sekretarz i skarbnik.

/opr. asz/