Strona główna Wydarzenia O starości w Krzyżowej

O starości w Krzyżowej

0

,,Starość” to słowo, które większości ludzi kojarzy się negatywnie. Wzbudza lęk, obawę, przygnębienie, refleksję o nieuchronności przemijania. Dlatego wciąż niewiele się o niej mówi, zwłaszcza w życiu publicznym. I dlatego tak ważne jest upowszechnianie wiedzy z zakresu gerontologii. Temu poświęcona jest konferencja, której współorganizatorem jest Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

800px-Krzyzowa4

14 maja w Krzyżowej zostanie zorganziowana konferencja zatytułowana „Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne”, która jest cyklicznym ogólnopolskim wydarzeniem pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne a zmiany demograficzne”. Jej głównym organizatorem jest Społeczna Akademia Nauk.

Konferencja to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i rozwiązań praktycznych zmierzające do przeciwdziałania negatywnym skutkom ewolucji społecznej, w tym problemom starzejącego się społeczeństwa – mówią organizatorzy. – Głównym celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów, prezentacja wyników badań i dobrych praktyk osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne dyscypliny naukowe, jak i praktykom.

Kult ciała i promowanie młodości powodują zmianę w preferencjach społecznych i odsuwanie się osób w podeszłym wieku na margines życia społecznego. Prowadzą one do obniżenia nie tylko materialnego, ale przede wszystkim społecznego statusu i prestiżu. W historii ludzkości nie bywał on taki niski jak obecnie. Dawniej starość kojarzyła się z poważaniem, godnością mądrością, autorytetem.

Tymczasem szacuje się, że w 2020 r. liczba osób powyżej 60. roku życia stanowić będzie ponad 25% ludności Polski, a w krajach Europy Zachodniej przekroczy 30%. – Przedłużenie ludzkiego życia z jednej strony napawa optymizmem, z drugiej jednak pojawiają się różnego rodzaju dylematy związane ze starzeniem się – mówią organizatorzy. – Przeciwdziałając temu, że wciąż jeszcze zbyt mało świat nauki skupia się na problemie przedłużenia sprawności psychofizycznej osób starszych, na tym, by starość mogła być okresem aktywnego i godnego życia, a nie jedynie oczekiwania na śmierć, zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji.

Wciąż można się zapisać do udziału w konferencji. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.konferencja.wyzwania.gerontologia.san.edu.pl. Seniorzy mogą w niej wziąć udział bezpłatnie. Dla gości konferencji zostanie podstawiony autobus. Odjedzie 14 maja o godz. 8:45 spod budynku dworca PKP na placu Grunwaldzkim w Świdnicy.

Komitet Naukowy konferencji tworzą: przewodniczący, prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski, prof. zw. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja, prof. zw. dr hab. Henryk Jagoda, prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. zw. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska, dr hab. Henryk Cudak prof. SAN, dr hab. Sławomir Cudak prof. SAN, dr hab. Grzegorz Ignatowski prof. SAN, dr hab. Jerzy Mączyński prof. SAN, dr hab. Anna Skrzek prof. AWF, dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, dr Walentyna Wnuk, dr Joanna Mesjasz, dr n. med. Ireneusz Skawina.

Konferencja „Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne”

Tematyka konferencji

PERSPEKTYWA HUMANISTYCZNA – BLOK I

W pierwszym bloku mieścić się będą tematy związane z problemami osób starszych ale prezentowane z szerokiej perspektywy nauk humanistycznych. Dokładniej dotyczyć one będą:

• Gerontologia edukacyjna w Polsce i w Europie

• Etyczne aspekty w relacjach pokoleń

• Charakterystyka starzejących się społeczeństw

• Kompetencje kluczowe w pracy z osobami starszymi

• Kształcenie kadr do pracy z seniorami

• Media elektroniczne w procesie kształcenia

• Uniwersytety III wieku

• Telezdrowie i opieka on-line

• Edukacja rodzin, a procesy starzenia się

PERSPEKTYWA KLINICZNA – BLOK II

Drugi blok powstaje we współpracy z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym. Zawarte w nim wystąpienia dotyczyć będą zagadnień widzianych z perspektywy medycznej oraz psychologicznej, a dokładniej:

• Choroby neurodegeneracyjne w starszym wieku

• Holistyczna opieka w chorobach wieku starczego

• Opieka nad chorymi u schyłku życia

• Starszy pacjent jako wyzwanie

• Zaburzenia i dysfunkcje psychiczne a starzenie się

• Lęk przed śmiercią i umieraniem

• Opieka paliatywna

• Jakość życia a proces starzenia się

PERSPEKTYWA EKONOMICZNA – BLOK III

Problemy starzejącego się społeczeństwa coraz bardziej wpływają na zmianę zarządzania różnorodnością wiekową organizacjach, a także prowokują kształtowanie się nowych narzędzi oraz kompetencji w organizacjach. Implikują również zmiany w zakresie przygotowania się do prowadzenia biznesu dla klientów zaawansowanych wiekowo. Tymi zagadnieniami zajmą się prelegenci z bloku trzeciego prowadząc analizę z punktu widzenia nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, a dokładniej poruszą następujące zagadnienia:

• Age management w organizacji

• Kompetencje menedżerskie a zarządzanie zróżnicowanymi wiekowo zespołami

• Kompetencje pracowników działów HR a różnorodność wiekowa

• Kultura i klimat organizacji, a zarządzanie różnorodnością

• Zarządzanie procesem sukcesji w firmach rodzinnych

• Mentoring – jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie starszych pracowników

• Starszy klient – wyzwaniem dla biznesu

• Przedsiębiorczość społeczna

• Profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi – nowy obszar biznesu?

PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA – BLOK IV

Czwarty blok tematyczny obejmie zagadnienia dotyczące praktycznych wdrożeń w zakresie projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do osób starczych. Projektów przeciw wykluczeniu społecznemu i projektów promujących działania społeczności lokalnych oraz władz rządowych i samorządowych oraz podmiotów z otoczenia biznesu, a zwłaszcza:

• Aktywność fizyczna i społeczna osób starszych

• Placówki rządowe i samorządowe wobec zmieniających się potrzeb starzejącego się społeczeństwa

• Współpraca instytucji i osób w programach rewitalizacji społecznej

• Organizacje pozarządowe i ich doświadczenia w pracy na rzecz osób starszych

• Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na wiek

Program konferencji

09.00-9.30 Rejestracja uczestników

09.30-10.00 Otwarcie konferencji

10.00-11.30 Sesja plenarna

11.30-12.00 Przerwa kawowa – równolegle sesje plakatowe

12.00-13.30 Sesje równoległe blok I i blok II

13.30-14.30 Obiad

14.30-16.00 Sesje równoległe blok III i blok IV

16.00-16.30 Przerwa kawowa – równolegle sesje plakatowe

16.30-18.00 Dyskusja panelowa i podsumowanie

Poprzedni artykułNa Truskawce zagrają
Następny artykułDruga odsłona Nocy Jazzowych