Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Dofinansują przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dofinansują przydomowe oczyszczalnie ścieków

3

Od 2008 roku na terenie gminy Świdnica realizowany jest gminny program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na przestrzeni 4 lat dofinansowaniem objętych zostało 142 urządzeń kanalizacyjnych, na łączną kwotę 1,47 mln zł. Tylko w tym roku na ten cel z budżetu gminy przeznaczono ponad 623 tys. zł.

gmina

Od 2008 r. do 2013 r. w głównie w 4 sołectwach (Panków, Stachowice, Modliszów i Wieruszów) zrealizowano 91 przydomowych oczyszczalni, w dużej mierze poprawiając gospodarkę wodno-ściekową w tych miejscowościach. W roku 2014 dofinansowaniem objęte zostały kolejne sołectwa: Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa, Gogołów, Zawiszów. Wybudowano 52 oczyszczalnie, a średnia wartość dofinansowania z budżetu gminy wyniosła  11,9 tys. na oczyszczalnię. W przyszłorocznym budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na kontynuację działań związanych z budową przydomowych oczyszczalni i szczelnych zbiorników bezodpływowych w kwocie 600 tys. zł. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski tych mieszkańców, którzy znaleźli się na liście rezerwowej w 2014 r., tj. z Pogorzały, Wiśniowej, Gogołowa, Sulisławic i Zawiszowa – mówi wójt Teresa Mazurek.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji do Urzędu Gminy Świdnica wraz  tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością. Dlatego już teraz zachęcamy tych mieszkańców, którzy zamierzają wystąpić o dofinansowanie, a nie mają uregulowanych stosunków prawnych dot. nieruchomości o dokonanie niezbędnych formalności. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska, pod nr tel. 748521226, 748523067 wew. 310.

Poprzedni artykułŚwiebodzice z budżetem
Następny artykułWielka Rapsodia Świdnicka w styczniu po raz drugi