Strona główna Bez kategorii Świdniczanie wolą ZUS?

Świdniczanie wolą ZUS?

12

Dzisiaj ostatnia szansa na decyzję, czy składki emerytalne mają  w całości wpływać do ZUS, czy w części do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Osoby, które chcą pozostać w OFE, muszą złożyć w ZUS-ie oświadczenie. Do 29 lipca świdnicki inspektorat otrzymał 4540 oświadczeń członków OFE.

zusomat2

To niewiele, zważywszy, że inspektorat obsługuje 68 tysięcy ubezpieczonych z powiatu świdnickiego. ZUS nie prowadził dotychczas statystyki, ilu na tym terenie jest członków OFE. 4,5 tysiąca oświadczeń to jednak niewiele. Niewykluczone, że tradycyjnie najwięcej osób decyzję podejmie w ostatniej chwili.

WARTO WIEDZIEĆ:

ZUS czy OFE?

Zgodnie z   ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. członek otwartego funduszu emerytalnego zainteresowany dobrowolnym zarządzaniem środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zobowiązany jest do złożenia w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. stosownego oświadczenia, w których zdecyduje, gdzie będzie kierowana i w jaki sposób dzielona ich składka emerytalna, począwszy od składki za m-c lipiec 2014 r.

Oświadczenia złożone po dniu 31 lipca 2014 r. nie będą realizowane.

Ustawowa stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 % podstawy wymiaru tej składki, z czego od 1 lutego 2014 r.:

– 2,92 % podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego OFE,

– 4,38 % podstawy wymiaru jest zapisywane przez ZUS na utworzonym w ramach konta ubezpieczonego specjalnym subkoncie.

Jeśli wolisz ZUS…

Jeżeli chcesz, aby składki emerytalne były przekazywane w całości do ZUS, składanie oświadczenia nie jest konieczne. Wówczas składki w wysokości 7,3 % będzie zapisywane na w/w subkoncie ubezpieczonego. Jeżeli zaś ze złożonego oświadczenia wynikać będzie chęć pozostania w OFE – składka w wysokości 2,92% będzie odprowadzana do wskazanego otwartego funduszu.

Oświadczenie

Zatem: złożenie oświadczenia oznacza, że osoba je składająca chce pozostać w OFE, zaś brak takiego oświadczenia do dnia 31 lipca 2014 r. wskazuje na przekazywanie składek w całości do ZUS. Składki przeniesione z OFE do ZUS będą widoczne już po 31 marca 2015 r. na portalu PUE, na subkoncie ubezpieczonego.

Jak to zrobić?

Oświadczenie, o którym wyżej mowa można złożyć w ZUS osobiście, pocztą, poprzez urzędomat ZUS- dostępny 24 godziny na dobę oraz pocztą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Klienci, którzy posiadają profil zaufany PUE, ale nie mają certyfikatu kwalifikowanego ani profilu zaufanego e-PUAP, również będą mieli możliwość podpisania wniosku – za pomocą profilu PUE (każdy zalogowany klient będzie miał możliwość wypełnienia i wysłania wniosku). Natomiast osoby nie posiadające konta na PUE zapraszam do najbliższej jednostki ZUS z dowodem osobistym. Założenie konta jest operacją szybką i nieskomplikowaną.

Takie wprowadzone przez ZUS rozwiązania ułatwiają wysłanie wniosku do ZUS w formie elektronicznej  jak największej liczbie klientów, w maksymalnym stopniu ograniczając potrzebę osobistego kontaktu z ZUS. Profil zaufany czyli podpis elektroniczny może być też wykorzystywany w przyszłości zarówno w kontaktach z ZUS jak i innymi urzędami.

Decyzję będziesz mógł zmienić

Podjętą dzisiaj decyzję można zmienić. Począwszy od 2016 r., co 4 lata,   w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca otwierane będzie „okienko transferowe”. W tym czasie osoby zainteresowane będą miały szansę dokonać ponownego wyboru – czy tylko ZUS, czy także OFE.

Kto ci wypłaci emeryturę?

Kto będzie wypłacał emerytury w przyszłości? Ta kwestia jest niezwykle istotna dla nas wszystkich. Ponieważ wcześniej nie określono sposobu wypłaty emerytury dożywotniej ze środków zgromadzonych w OFE, ZUS będzie jedynym podmiotem wypłacającym emerytury z konta i subkonta (czyli z I i II filaru) wszystkim osobom, zarówno tym, którzy zostali w OFE jak też tym, którzy wybrali tylko ZUS. Zatem  ZUS będzie zakładem emerytalnym, docelowo wypłacającym  – bez ponoszenia dodatkowych kosztów – emerytury z I i II filaru. Gwarantem wypłaty emerytury jest państwo polskie.

Suwak

Powołana na wstępie ustawa przewiduje także wprowadzenie tzw. ”suwaka bezpieczeństwa”. Jest to mechanizm stopniowego przekazywania składek z OFE do ZUS na 10 lat  przed osiągnięciem przez członka funduszu wieku emerytalnego. Środki te będą zapisywane na subkoncie. Mechanizm ten wprowadzono w celu zabezpieczenia środków członków OFE przed ewentualnymi niekorzystnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą. Mechanizm ów ma chronić nasze środki przed ryzykiem tzw. „złej daty” czyli sytuacją, w której ubezpieczony dostałby niższą emeryturę ze względu na spadki notowań na rynkach finansowych.