Strona główna Bez kategorii Lista życzeń na 20 miliardów. Co dla Świdnicy?

Lista życzeń na 20 miliardów. Co dla Świdnicy?

5

Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął listę zadań, które miałyby być realizowane z nowych środków unijnych przy wsparciu rządowym. To punkt wyjścia do negocjacji z Warszawą. Wartość wszystkich projektów sięga 20 miliardów złotych. Czy Świdnica skorzysta z tej puli?

pieniadze

Lista zawiera 45 ważnych z punktu widzenia Dolnego Śląska projektów. Samo jej przygotowanie wiązało się burzliwymi negocjacjami samorządowców z całego województwa. Ostatnie poprawki wprowadzano jeszcze podczas wczorajszego posiedzenia zarządu. Spis został zatwierdzony i jutro ma być przesłany do Warszawy. Na ostateczny kształt będzie miało wpływ stanowisko rządu, bowiem projekty muszą być ważne nie tylko z punktu widzenia województwa, ale całego kraju. Ostateczne wyniki będą znane jesienią. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta lista nie wyczerpuje wszystkich środków, po które samorządy będą sięgać czy to samodzielnie, czy np. w ramach aglomeracji.

Zadania obejmują 13 obszarów tematycznych – od przedsięwzięć drogowych i kolejowych, przez rewitalizację zdegradowanych obszarów, sport, po ochronę środowiska. Świdnica jest w projekcie „budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej 35 oraz budowa obwodnicy Świdnicy wraz z modernizacją drogi krajowej nr 35 na odcinku Słotwina – Świebodzice.” Na ten cel planuje się przeznaczyć 600 milionów zł. Miasto może także znaleźć się wśród beneficjentów ogólnego projektu rewitalizacji terenów zdegradowanych, na który planuje się 500 milionów złotych (dla całego województwa). Wreszcie istotna dla miasta jest ujęta w spisie  rewitalizacja linii kolejowej 137 wraz budową łącznicy na stacji Jaworzyna Śląska. Zdaniem Świdnickiego Forum Rozwoju to mało, zwłaszcza w kontekście inwestycji przewidzianych dla Wałbrzycha (choć mowa tylko o jednej więcej – budowie Centrum Lekkoatletycznego). Wrocław na pewno zyska najwięcej, bo obok budowy strategicznych połączeń drogowych i kolejowych z resztą kraju, projekty przewidują modernizację Hali Stulecia, budowę basenu i hali sportowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że znaczna część zadań zaplanowanych do zrealizowania we Wrocławiu będzie służyła całemu Dolnemu Śląskowi, jak choćby budowa szpitala onkologicznego czy drogi wodnej na Odrze. – „Zdecydowanie Świdnicy należy się więcej, choćby w dziedzinie sportu, czy ochrony środowiska. Znowu wielkie ośrodki miejskie z Wrocławiem na czele ograły mniejsze samorządy…” – czytamy na stronie ŚFR. Innego zdania jest Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy:

 – Walka o obwodnicę i modernizację drogi nr 35 to duży sukces. Powód jest oczywisty. Zgodnie z przyjętymi zasadami w dokumencie zapisywane są jedynie przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa. Warto więc pamiętać, że obwodnica Świdnicy jest inwestycją wartą ponad 500 mln zł a modernizacja drogi krajowej 35 także jest ważna dla mieszkańców, stąd nasze starania. Co więcej samorządowcy w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej interweniowali u marszałka na etapie konsultacji, dzięki czemu kolejne projekty, które Świdnica chce zrealizować mają znaleźć się na finalnej liście. Są to projekty dotyczące m. in. Świdnicy, które znalazły się w dwóch tytułach:

  • odnowa zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej – na kwotę 150 mln zł dla Aglomeracji;
  • budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego Aglomeracji  Wałbrzyskiej – system dostępności  i wykorzystania linii kolejowych  – na kwotę 500 mln zł dla Aglomeracji. ( w tym: rewitalizacja  linii kolejowej na trasie Jedlina Zdrój – Zagórze Śląskie – Świdnica wraz z modernizacją linii kolejowej nr 137 na trasie Świdnica – Jaworzyna Śląska.

W projekcie Stanowiska Negocjacyjnego znalazły się zapisy dotyczące zabytków UNESCO natomiast środki finansowe przewidziano tylko dla Hali Stulecia. Dlatego prezydent Wojciech Murdzek nie zgodził się z taką propozycją i zainspirował proboszcza Waldemara Pytla do złożenia projektu dotyczącego Kościoła Pokoju i taki wniosek został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego.

Ostatni czas był bardzo intensywny, bo walka toczyła się o środki dla Świdnicy. Obecnie mówimy o zadaniach, które mają służyć całemu województwu i być istotne dla kraju. Finalną decyzję poznamy wkrótce. Zadania służące tylko mieszańcom Świdnicy, powiatu świdnickiego czy Aglomeracji Wałbrzyskiej są przewidziane w ramach RPO, w tym jest szczególna część poświęcona Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym. I tu zgłosiliśmy całkiem sporo projektów.

Jak już zostało wspomniane, samorządowcy wielokrotnie wnosili uwagi do kontraktu dla województwa. Wszystkie zastrzeżenia i wnioski Aglomeracji Wałbrzyskiej, w której jest także Świdnica, znalazły się w specjalnym stanowisku:

Stanowisko Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ostateczny kształt listy, która zostanie przekazana do warszawy i będzie przedmiotem negocjacji z rządem, zostanie podany do publicznej wiadomości w czwartek.

/opr. asz/