Strona główna Wydarzenia Świdnica Seniorzy wybiorą swoją radę

Seniorzy wybiorą swoją radę

0

Na piątek, 6 czerwca zaplanowano Zgromadzenie Seniorów, które o godz. 17.00 rozpocznie się w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

seniorzy. www (6)

Członkowie Zgromadzenia wybiorą spośród siebie 17 członków Rady Seniorów, w głosowaniu tajnym. Kandydatów (osoba, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem Świdnicy) mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych oraz sami zainteresowani, którzy uzyskają poparcie co najmniej 15 osób.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.swidnica.pl), w sekretariacie budynku przy ul. Długiej 33 i w Urzędzie Miejskim w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na stronie www.um.swidnica.pl.

 Zgłoszenia na członka Zgromadzenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 125 lub przesłać na adres Urząd Miejskiej, Departament Edukacji i Kultury – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49, Świdnica (decyduje data wpływu do Urzędu).

/UM w Świdnicy/