Strona główna Polityka Rada Miejska o bezpieczeństwie i śmieciach

Rada Miejska o bezpieczeństwie i śmieciach

0

Już w piątek, 6 czerwca zbierze się świdnicka Rada Miejska. Podczas obrad omawiane będą raporty Straży Miejskiej,  Straży Pożarnej i policji. Radni poznają także pierwsze podsumowanie funkcjonowania nowych zasad gospodarowania odpadami.

sesja

Sesja rozpocznie się w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego o godzinie 11.00.

Porzadek obrad:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XL sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Miasto Świdnica.

6. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2013 r. na terenie miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,

– wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.

7. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2013 r. na terenie miasta oraz przedstawienie planu rozwoju jednostki PSP na kolejne lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,

– przedłożenie przez Prezesa informacji o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy w 2013 r.

8. Podsumowanie półrocznego okresu funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XL/: 1-16).

10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 05.05.2014 r.

11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

13. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 Uwaga !

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 Wykaz projektów uchwał na XL sesję Rady Miejskiej

 XL/1. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Wrocławskiej w Świdnicy.

 XL/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy placu.

 XL/3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – stoiska handlowego nr 36 w Miejskim Domu Handlowym przy Placu Grunwaldzkim 12 w Świdnicy.

 XL/4. W sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Prezydenta Miasta Świdnicy w zakresie zarządzania Rynkiem.

 XL/5. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”.

 XL/6. W sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy.

 XL/7. W sprawie uznania za park terenu położonego na skarpie nad zalewem potoku Witoszowskiego w Świdnicy.

 XL/8. W sprawie zmian w budżecie.

 XL/9. W sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

 XL/10. W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

 XL/11. W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

 XL/12. W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

 XL/13. W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

 XL/14. W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

 XL/15. W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

 XL/16. W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.