Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Pod patronatem Książąt Świdnickich

Pod patronatem Książąt Świdnickich

0

 Gimnazjum w Witoszowie Dolnym dołączyło do rodziny gminnych placówek oświatowych, które mają swojego patrona. 2 czerwca miała miejsce uroczystość nadania imienia Książąt Świdnickich oraz przekazanie sztandaru.

Ślubowanie

– 28 listopada 2013 r. został złożony wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Witoszowie Dolnym o nadanie gimnazjum imienia Książąt Świdnickich, a w dniu 31 stycznia 2014 r. złożony został wniosek o nadanie prawa posiadania sztandaru. Na lekcjach wychowawczych, po zapoznaniu z wszystkimi proponowanymi patronami, drogą głosowania uczniowie wybrali imię „Książąt Świdnickich”. Wybór ogółu uczniów Gimnazjum w Witoszowie Dolnym został oficjalnie zatwierdzony przez podjęcie stosowanych uchwał – wspomina procedurę wyboru patrona dyrektor Piotr Dubiel. – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym to placówka, do której uczęszcza około 200 uczniów. W naszej szkole jest 9 oddziałów, po trzy klasy pierwsze, drugie i trzecie. Korzystamy z pięknej, nowoczesnej gminnej hali sportowej, odnowionej i wyremontowanej szkoły, we wszystkich klasach posiadamy rzutniki multimedialne, albo tablice interaktywne. Przy hali funkcjonuje gabinet stomatologiczny, w szkole gabinet pielęgniarki, działają stołówka szkolna i świetlica szkolna. W planach władz gminy jest wybudowanie przy naszym kompleksie edukacyjnym basenu pływackiego.

– Proponowane imię oraz prawo posiadania sztandaru w pełni odzwierciedla gotowość do podejmowania przez Gimnazjum w Witoszowie Dolnym nowych wyzwań wychowawczych i edukacyjnych w realizowaniu i wdrażaniu w życie idei kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich swoich wychowanków – potwierdza wójt gminy Teresa Mazurek.

Uroczystość w hali sportowej zgromadziła licznie przybyłych gości:  przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, władze powiatowe, gminne, a także szefów instytucji współpracujących z gimnazjum w Witoszowie Dolnym oraz sponsorów.

 Jednym z punktów programu było przekazanie aktu nadania imienia oraz poświęcenie sztandaru, którego dokonał ks. dr hab. Jarosław Lipniak – proboszcz miejsca. Sztandar z rąk wójta gminy został przekazany do dyrektora szkoły, a następnie do uczniów szkoły. Uroczyste ślubowanie złożyli przedstawiciele wszystkich klas. Gimnazjum oprócz nazwy i prawa posiadania sztandaru może poszczycić się również hymnem szkoły. Autorem tekstu jest Władysława Łabus, muzyka Lidia Bakalarczyk, a aranżację przygotował Dariusz Jaros.

Dla zaproszonych gości młodzież miała niespodziankę. Swój talent aktorski uczniowie klas I, II i III gimnazjum w Witoszowie Dolnym zaprezentowali w spektaklu Bolko.

Uroczystości zakończyły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej, upamiętniającej nadanie  2.06.2014 r. imienia Książąt Świdnickich Gimnazjum w Witoszowie Dolnym. Kamień na tablicę  ufundował pan Janusz Kaźmierczak.

/UG Świdnica/