Strona główna Wydarzenia Świdnica Ostatnie dni na zgłoszenia do budżetu obywatelskiego

Ostatnie dni na zgłoszenia do budżetu obywatelskiego

13

W czwartek, 26 czerwca upływa termin zgłoszeń projektów związanych z II edycją akcji „Moja Świdnica – mój budżet”. W ramach najnowszej odsłony akcji świdniczanie zdecydują o wydaniu w sumie 3,6 mln zł, a w tym, więcej na projekty dzielnicowe. Do tej pory zgłoszono ponad 30 projektów, to aktualne dane związane z realizacją II edycji budżetu obywatelskiego w Świdnicy.

bulodrom_G4

Jedna z inwestycji, zrealizowanych w ramach I edycji budżetu obywatelskiego w Świdnicy. Bulodrom przy Gimnazjum nr 4

Zasady zgłaszania pomysłów:

Propozycje może zgłosić grupa co najmniej 10 mieszkańców, organizacja pozarządowa.

Propozycje mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy, a termin realizacji nie może przekroczyć daty 15.12.2015 r.

Nie będzie można zgłaszać kontynuacji inwestycji realizowanych w I edycji budżetu obywatelskiego z wyjątkiem zadań polegających na sporządzeniu dokumentacji,

Zadanie realizowane przez innego inwestora niż miasto i jego jednostki, musi mieć zapewnienie inwestora o dofinansowaniu co najmniej 50 % wartości zadania.

Skąd można pobrać formularze zgłoszeń?

– ze strony www.mojbudzet.swidnica.pl z zakładki „do pobrania”,

– z Urzędu Miejskiego, pokój 112, z Informacji Turystycznej w Rynku oraz z sekretariatów instytucji, w których mieścić się będą lokale wyborcze – w godzinach pracy tych placówek,

– można go znaleźć w kwartalniku „Świdnica – Rynek z tradycjami”, który był kolportowany do mieszkań świdniczan.

Gdzie można złożyć wypełnione formularze?

– podpisane i zeskanowane można wysłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected],

– złożyć w Urzędzie Miejskim, pokój 112, w godz. od 8.00 do 15.00.

/UM w Świdnicy/